Utbetalingsanmodning

For å få utbetalt støtten fra Fritt Ord må du sende inn en utbetalingsanmodning. Vær obs på at skjema for utbetalingsanmodning og skjema for sluttrapport er to forskjellige skjema.

Utbetaling av beløpet kan foretas i rimelig tid før kostnadene påløper. Det er mulig å be om å få bevilgningen utbetalt så snart man har mottatt svar på søknaden. Man behøver med andre ord ikke vente til prosjektet er gjennomført for å få midlene utbetalt. Ikke legg ved kontoinformasjon i sluttrapporten.

Innsending av utbetalingsanmodning må skje i Fritt Ords søknadsportal. Du må logge deg på med den brukeren som var avsender av søknaden – søknader kan ikke overføres til andre brukere.

Dersom utbetalingsanmodningen ikke er oss i hende senest innen ett år, vil bevilgningen bortfalle. Det er mulig å be om utsettelse på e-post.

Fritt Ord kan kreve støttebeløpet refundert dersom prosjektet ikke gjennomføres i tråd med opprinnelig plan.