Utbetalingsanmodning

For å få utbetalt støtten fra Fritt Ord må du sende inn en utbetalingsanmodning. Vær obs på at skjema for utbetalingsanmodning og skjema for sluttrapport er to forskjellige skjema.

Utbetaling av beløpet kan foretas i rimelig tid før kostnadene påløper. Det er mulig å be om å få bevilgningen utbetalt så snart man har mottatt svar på søknaden. Man behøver med andre ord ikke vente til prosjektet er gjennomført for å få midlene utbetalt. Ikke legg ved kontoinformasjon i sluttrapporten.

Innsending av utbetalingsanmodning må skje i Fritt Ords søknadsportal. Du må logge deg på med den brukeren som var avsender av søknaden – søknader kan ikke overføres til andre brukere.

I spesielle tilfeller kan utbetalingsanmodninger sendes inn på e-post; benytt da adressen utbetaling@frittord.no. Denne adressen kan også brukes hvis et støttebeløp skal deles mellom flere mottakere, f.eks. to forfattere, eller hvis støtten ønskes utbetalt i flere omganger.

Opplysninger om kontonummer, adresse, prosjektkode og innvilget beløp må oppgis. Dersom det informeres om en forutsetning i bevilgningsbrevet (f.eks. forlagsavtale, frikjøp fra fast stilling eller endelig program), må dette legges ved.

Hvis bevilgningen skal deles opp i rater (f.eks. ved støtte til film), må søkeren huske å aktivt be om utbetaling av senere rater. Disse må sendes inn på e-post.

Dersom utbetalingsanmodningen ikke er oss i hende senest innen ett år, vil bevilgningen bortfalle. Det er mulig å be om utsettelse på e-post.

Fritt Ord kan kreve støttebeløpet refundert dersom prosjektet ikke gjennomføres i tråd med opprinnelig plan.