Biblioteksutlysningen

Fritt Ord utlyser årlig tilskudd til litteraturformidling i norske folkebibliotek.

Formålet med utlysningene er å styrke bibliotekene som formidlingsarena og å vekke interesse for lesing og litteraturdebatt. Bibliotek, organisasjoner og privatpersoner kan søke til den årlige fristen (oftest i juni).

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med bibliotek om arrangementer. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter og forfattermøter. Tilskudd kan søkes til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene kan formidles på biblioteket eller være nettbaserte. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved.

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 408 53 370
E-post: oskar@frittord.no

Nyheter

Ntb haencnk3weu

Utlysning til skolebibliotek: Tett på kildene

9. februar 2024

Fritt Ord lyser ut midler til skolebibliotek ved videregående skoler. Skolebiblioteket kan søke kroner 50 000 i økonomisk støtte til et eller flere pedagogiske opplegg. Planen er å støtte inntil 50 skoler. Søknadsfrist er 1. mai 2024, og tilskuddet går til prosjekter som gjennomføres i skoleåret 2024/2025.

Skjermbilde 2023 09 21 kl. 15.58.05

Kunstig intelligens er årets trend

21. september 2023

40 bibliotek har fått støtte til å arrangere debatter om norsk sakprosa. – Kunstig intelligens er det temaet som aller mest går igjen i søknadsbunken i år, sier Oskar Kvasnes. Støtten på til sammen 2 395 000 kroner er det nest høyeste beløpet siden Fritt Ord begynte med bibliotekutlysninger i 2008.

4

Bibliotekutlysning sakprosa, 2023–24

27. april 2023
Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling med utgangspunkt i ny norsk sakprosa.
Bibliotekutlysning 22 23

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2022–23: FORTELLINGER OM FLUKT

17. juni 2022

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om flukt. Krig og flyktningkrise har i de senere år aktualisert flukt-tematikk og litteratur som formidler fortellinger og erfaringer fra mennesker på flukt.

Fri tanke / Fri tale

Fri tanke / fri tale – Fritt Ord bevilger 1,5 millioner til ytringsfrihetsprosjekter i folkebibliotekene

27. august 2021

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om ytringsfrihetsspørsmål. Stiftelsen mottok 47 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 27 søkere. Til sammen blir det delt ut 1,5 millioner kroner, fordelt på bibliotek over hele landet.

024 utlysning kritikerstipend 30051220180922

Fritt Ords kritikerstipender for 2021-2022

6. juli 2021

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine årlige kritikerstipender. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2021 til august 2022, og er på 200 000 kroner hver.

Bib21 2

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2021–22: FRI TANKE / FRI TALE

25. mars 2021

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling og meningsutveksling med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om ytringsfrihet eller dagsaktuelle ytringsfrihetsspørsmål.

Pengene og livet   kopi

Pengene og livet – Fritt Ord bevilger 2,2 millioner til litteraturformidling i folkebibliotekene

28. oktober 2020

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om økonomi. Stiftelsen mottok 73 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 38 søkere.

013 biblioteksutlysningen 30291220190302

Pengene og livet - Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2020–2022

21. mars 2020

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling og meningsutveksling med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om økonomi. Søknadsfrist: 25. september 2020.

Krigen

I krigens kjølvann: Fritt Ord bevilger 2,5 millioner til formidling i norske folkebibliotek

16. august 2019

Pressemelding fredag 16. august 2019

Bib19

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2019–20 - I krigens kjølvann

28. juni 2019

Kriger slutter ikke når kampene opphører, men lever videre hos de involverte, i det kollektive minnet og i litteraturen. Krig og krigshendelser danner grunnlag for historieskriving, debatt og fiksjon.

Ill nettside2

Kjør debatt: Fritt Ord bevilger 2,3 millioner til norske folkebibliotek

10. august 2018

Pressemelding 10. august 2018