Biblioteksutlysningen

Fritt Ord utlyser årlig tilskudd til litteraturformidling i norske folkebibliotek.

Formålet med utlysningene er å styrke bibliotekene som formidlingsarena og å vekke interesse for lesing og litteraturdebatt. Bibliotek, organisasjoner og privatpersoner kan søke til den årlige fristen (oftest i juni).

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med bibliotek om arrangementer. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter og forfattermøter. Tilskudd kan søkes til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene kan formidles på biblioteket eller være nettbaserte. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved.

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 408 53 370
E-post: oskar@frittord.no

Nyheter

013 biblioteksutlysningen 30291220190302

Pengene og livet - Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2020–2022

21. mars 2020

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling og meningsutveksling med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om økonomi. Søknadsfrist: 25. september 2020.

Krigen

I krigens kjølvann: Fritt Ord bevilger 2,5 millioner til formidling i norske folkebibliotek

16. august 2019

Pressemelding fredag 16. august 2019

Bib19

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2019–20 - I krigens kjølvann

28. juni 2019

Kriger slutter ikke når kampene opphører, men lever videre hos de involverte, i det kollektive minnet og i litteraturen. Krig og krigshendelser danner grunnlag for historieskriving, debatt og fiksjon.

Ill nettside2

Kjør debatt: Fritt Ord bevilger 2,3 millioner til norske folkebibliotek

10. august 2018

Pressemelding 10. august 2018

Ill nettside

Bibliotekutlysning 2018–19: Kjør debatt!

29. juni 2018

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i nyere sakprosa og skjønnlitteratur. Det kan eksempelvis søkes midler til debattmøter, seminarer, forfattersamtaler eller diskusjonsforum.

Norsk kanon

Fritt Ord bevilger 1,85 millioner til formidling av norske klassikere

15. august 2017

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av klassisk norsk sakprosa og skjønnlitteratur i bibliotekene. Stiftelsen mottok 69 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 37 søkere. Til sammen blir det delt ut 1,85 millioner kroner, fordelt på biblioteker over hele landet.

Norsk kanon

Bibliotekutlysning 2017-18: Norsk kanon

29. juni 2017

Finnes det en felles norsk litterær kanon? Hvilke kanoniserte verker har fortsatt relevans i dag? Får populærlitteraturen for liten plass når de beste bøkene kåres? Hvilke verker og forfatterskap ønsker bibliotekene å trekke frem? Hvilke av dagens utgivelser vil bli fremtidens klassikere? Hvordan kan bibliotekene formidle sentral norsk litteratur gjennom nye aktiviteter og tiltak?

Ordsky spraak2

Fritt Ord bevilger 2,1 millioner til språkformidling i norske folkebibliotek

9. august 2016

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av norsk språkkultur i bibliotekene. Stiftelsen mottok 98 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 43 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,1 millioner kroner, fordelt på bibliotek over hele landet.

Ordsky spraak

Språk som kultur

22. juni 2016

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2016–17

Ungbibliotek

Fritt Ord bevilger 2,3 millioner kroner til formidling overfor ungdom

11. august 2015

Pressemelding, tirsdag 11. august 2015

Ungdom litteratur bibliotek

Ungdom|Litteratur|Bibliotek: Litteraturformidling i bibliotekene 2015–16

19. juni 2015

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til litteraturformidling på biblioteket for ungdom i alderen 13-19 år. Det kan f.eks. søkes midler til formidling av sakprosa, skjønnlitteratur og tegneserier gjennom forfattermøter, skrivekurs, debatter, lesesirkler eller nettbasert formidling. Samtidig er vi åpne for originale formidlingsideer rundt andre tema enn litteratur.

Roman sam 00

2,2 millioner kroner til formidling av norske samtidsromaner

24. september 2014

Pressemelding tirsdag 26. august 2014