Biblioteksutlysningen

Fritt Ord utlyser årlig tilskudd til litteraturformidling i norske folkebibliotek.

Formålet med utlysningene er å styrke bibliotekene som formidlingsarena og å vekke interesse for lesing og litteraturdebatt. Bibliotek, organisasjoner og privatpersoner kan søke til den årlige fristen (oftest i juni).

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med bibliotek om arrangementer. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter og forfattermøter. Tilskudd kan søkes til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene kan formidles på biblioteket eller være nettbaserte. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved.

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 408 53 370
E-post: oskar@frittord.no