Utlysning til skolebibliotek: Tett på kildene

5. april 2024

Fritt Ord lyser ut midler til skolebibliotek ved videregående skoler. Skolebiblioteket kan søke kroner 50 000 i økonomisk støtte til et eller flere pedagogiske opplegg. Planen er å støtte inntil 50 skoler. Søknadsfrist er 3. mai 2024 og tilskuddet går til prosjekter som gjennomføres i skoleåret 2024/2025.

Formålet er å støtte skolebibliotekene i arbeidet med å få elevene til å forstå og kunne bruke kilder – forhåpentlig på en måte som vil stimulere og engasjere. Prosjekter utformet av skolebiblioteket alene eller i samarbeid med lærere. Spesifikke prosjekter som kan skape læringsglede og gode refleksjoner vil bli prioritert.

Med utlysningen ønsker Fritt Ord å støtte skolebibliotekene i å styrke informasjonskompetansen til elevene som en av de grunnleggende søylene for skolebiblioteket, sammen med leselyst og sosialt samlingspunkt. Skolebiblioteket skal være et sted der elevene videreutvikler informasjonskompetanse og digital dømmekraft. Elevene skal lære kildekritikk, kritisk lesing og innhenting av informasjon.

Godt kildearbeid er et nødvendig premiss for en sterk offentlighet i et sunt demokrati. Ved å arbeide åpent og kreativt med ulike typer kilder, også de upålitelige, får elevene trening i så se en sak fra flere sider, ta andres perspektiv og utvide egen forståelse. Det er viktig å være kritisk til kilder, men det er også viktig å ha tillit til kilder. Hvordan finne den rette balansen?

De siste månedenes saker og debatt om plagiering og fusk er også en påminnelse om at vi stadig trenger å arbeide aktivt med holdninger og kunnskap om riktig omgang med kildene.

Fritt Ord ønsker å gi økonomisk støtte til skolebibliotekene. Midlene kan for eksempel gå til:
- Frikjøp av tid (eventuelt overtidsarbeid) for lærere og andre (ikke støtte til vanling drift)
- Besøk av ressurspersoner til skolen eller at elever reiser ut
- Innkjøp av bøker og tilgang til digitale kilder

Skolebibliotekene ved videregående skoler har en viktig rolle i å formidle både forståelse av kilder og gode holdninger til kildearbeid.

Søknad leveres via vårt søknadssenter.
Velg utlysningen/fanen Prosjektstøtte – 2024 – 3. mai – Tett på kildene.

Lag egen tittel, og beskriv ide, plan for gjennomføring, involverte personer og tidsplan/milepæler.

Søknadsfrist 3. mai 2024 kl 15.

Kontaktperson: Prosjektleder Joakim Lie, 23 01 46 46 / + 47 915 60 770, joakim.lie@frittord.no

Denne utlysningen er opprinnelig publisert tidligere, men republisert på forsiden 2. mai

Her kan du lese om Fritt Ords temamøte om skolebibliotek på Elvebakken 18. april.