Pengene og livet - Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2020–2022

21. mars 2020

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling og meningsutveksling med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om økonomi. Søknadsfrist: 25. september 2020.

Hva blir de økonomiske konsekvensene av koronakrisen? Hvor viktig er økonomisk trygghet for å leve et godt liv? Er økonomi et tema innen skjønnlitteraturen? Vil redusert privat forbruk redde verden fra klimakrise? Hvordan påvirker økonomi et lands evne til å takle kriser? Hva lærte vi av finanskrisen i 2008? Er økonomisk ulikhet demokratiets største utfordring? Hva skjer med velferds-Norge etter oljen? Hvordan påvirker økonomiske forhold partioppslutning og valgresultater?

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med bibliotek om arrangementer. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter og forfattermøter. Tilskudd kan søkes til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene kan formidles på biblioteket eller være nettbaserte.  Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved. Tiltakene kan gjennomføres ut året 2022.

Stikkord: økonomisk sikkerhet, koronakrisens følger, barnefattigdom, brutto nasjonal lykke, likelønn, gjeldsøkonomi, økonomiske kriser, borgerlønn, delingsøkonomi, gig-økonomi, oljedrevet økonomi, finanskrisen, resesjon.

Bokutgivelser: Kapitalen i det 21. århundre, Farvel, ting, Mamma er trygda, Økonomi forklart for min datter, Født til rikdom, Følelsen av forskjell, Det trengs en landsby, Endelig skal vi le, Pengeland, Bullshit Jobs, Fallitt: norske økonomiske kriser, Midlertidig ansatt, Folketrygdens framtid           

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Søknader leveres via vårt skjema på nett, se www.frittord.no og valget Søknadssenter. Innsendelsen merkes med Økonomi i tittelfeltet.

Tidsramme, søknadsfrist og innhold er noe korrigert i forhold til annonse trykket i Bok og bibliotek nr. 2, 2020. For evt. strakstiltak med formidling i norske bibliotek henvises det til Fritt Ords pågående utlysning av ekstramidler i forbindelse med koronakrisen.

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 408 53 370
E-post: oskar@frittord.no