Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2022–23: FORTELLINGER OM FLUKT

17. juni 2022

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om flukt. Krig og flyktningkrise har i de senere år aktualisert flukt-tematikk og litteratur som formidler fortellinger og erfaringer fra mennesker på flukt.

Det kan søkes støtte til formidlingsprosjekter som omhandler flukt i vid forstand, enten det dreier seg om flukt fra krig, fattigdom, fordommer, klimaendringer, politisk forfølgelse, følelser, familie eller religiøs undertrykkelse.

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med bibliotek om initiativer. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter og samtaler på biblioteket eller på nett. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2022 eller i løpet av 2023. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. Prosjektbeskrivelse, programutkast og budsjett legges ved.

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Søknader kan leveres via vår søknadsportal fra 1. august.

Søknadsfrist:
26. august 2022 kl. 15.00.

Kontaktperson:
Oskar Kvasnes, seniorrådgiver i Fritt Ord
Tlf: 23 01 46 44
E-post: oskar@frittord.no