Utlysning til folkebibliotek – FORTALT FORTID

21. mars 2024

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling av historie med utgangspunkt i norsk skjønnlitteratur, sakprosa og tegneserier.

Hvilke nyere norske historieutgivelser utfordrer gamle narrativer? Hvilke historiske utgivelser vil interessere et lokalt publikum? Hvilke grupper og tema har vært utelatt eller marginalisert i norsk historieskriving? Hvilke historiske tema engasjerer og opptar dagens ungdom? Hvordan har historie blitt brukt og misbrukt politisk og ideologisk?

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med bibliotek om initiativer. Søkerne står fritt i valg av tema, forfattere og utgivelser som skal formidles. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter og samtaler på biblioteket. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2024 eller i løpet av 2025. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. Prosjektbeskrivelse, programutkast og budsjett legges ved.

Fritt Ord ønsker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene som formidlingsarena.

Søknader leveres via vårt søknadssenter, se www.frittord.no.
Se Prosjektstøtte – 2024 – Frist 20. juni – Bibliotekutlysning

Søknadsfrist: 20. juni 2024.

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 23 01 46 44
E-post: oskar@frittord.no


Tittel på utlysningen er hentet fra boken Fortalt fortid: Norsk historieskriving etter 1970 (Pax, 2013) ved Jan Heiret, Teemu Ryymin og Svein Atle Skålevåg (red.)

Skjermbilde 2024 03 18 kl. 14.26.42


Les om bakgrunnen for Fritt Ords biblioteksutlsyning

Se hvem som fikk støtte i 2023