Fritt Ords masterstipend

15. mai 2024

Handler masterprosjektet ditt om ytringsfrihet, samfunnsdebatt eller journalistikk? Da kan du søke studentstipend fra Stiftelsen Fritt Ord.

Stiftelsen Fritt Ord lyser ut stipend til masterprosjekter som tar for seg ytringsfrihet i juridisk betydning og/eller ytringskultur i bredere, kulturell forstand. Teknologiens rolle for ytringsfrihet og ytringskultur, minoriteter og andre samfunnsgruppers forhold til og erfaring med ytringsfrihet er også sentrale emner.

Vi vil støtte prosjekter som er kritiske og analytiske. Prosjekter der det trengs støtte til relevante reiser, research og datainnsamling vil bli prioritert.

Stipendene er på 40 000 kroner.

Søknad leveres via Fritt Ords søknadsskjema innen 31. mai. Send informasjon om prosjekttittel, problemstilling, metode og teoretiske perspektiver. Legg ved prosjektbeskrivelse, CV, karakterutskrift og anbefaling fra veileder.

Søknadsskjema blir tilgjengelig i søknadssenter 6. mai
Velg Søknadssenter og ordningen Prosjektstøtte – 2024 – Frist 31. mai – Studentstipend

Hvis du er i tvil om du kan søke, kontakt Joakim Lie, prosjektleder joakim@frittord.no

Det er to søknadsfrister i år – fredag 31. mai og fredag 13. september kl. 15.

Den nye stipendordningen er en del av markeringen av stiftelsens 50-årsjubileum i 2024.

Søknadene blir behandlet av Fritt Ords administrasjon og styre.

Vil du motta Fritt Ords gratis nyhetsbrev med invitasjoner og nytt om våre tildelinger, stipender, priser og arrangementer? Du kan tegne deg her.