Journalistikk og demokrati

9. mai 2013

Som et bidrag til ordskiftet om den digitale medierevolusjonen nedsatte Fritt Ord høsten 2012 en arbeidsgruppe. Rapporten Journalistikk og demokrati. Hvor går mediene? Hva kan gjøres? ble lagt frem på Nordiske Mediedager i Bergen, 9. mai 2013.

norsk kvalitetsjournalistikk rapport

Gruppen har bestått av Sven Egil Omdal (redaktør), Anders Bjartnes, Paul Bjerke og Ragnhild Kristine Olsen. Kvalitetsjournalistikkens nye vilkår og mediestrukturenes mulige politiske konsekvenser har stått i sentrum for utvalgets arbeid. Resultatet er ikke et uttrykk for bestemte oppfatninger i Fritt Ord, og er heller ikke basert på enighet mellom forfatterne.

“Journalistikk selges som en vare, men må også forstås som et offentlig gode. Når lønnsomheten går ned fordi markedet forandrer seg, blir det en samfunnsutfordring å sikre produksjonen av den journalistikk demokratiet behøver. Denne rapporten beskriver problemene og foreslår mottiltak – til demokratiets beste.” kommenterer forfatterne.