Nytt styremedlem i Fritt Ord

26. juni 2024

Sogneprest Kjersti Gautestad Norheim er nytt styremedlem i Stiftelsen Fritt Ord.

Norheim (49) er sogneprest i Den norske kirke, i Birkeland sokn i Bergen. Tidligere har hun jobbet som prest både på Østlandet og i Estland. Norheim har siden 2020 vært geistlig representant i Bjørgvin bispedømmeråd og i Kirkerådet for den norske kirke. Norheim har tidligere vært medlem av teologisk nemnd for Den norske kirke (2012-2020). Hun har sin cand.theol-utdanning fra MF Vitenskapelig Høyskole, med studieopphold i Tübingen og Jerusalem. Norheim har i mange år vært medlem i redaksjonen for det teologiske tidsskriftet Luthersk kirketidende, og hun har de senere årene bidratt i to ulike forskningsprosjekter, senest som Olavsstipendiat (2020) med fokus på kirkens samhandling med lokalmiljøet på urbane tettsteder. Ved siden av disse vervene er hun styremedlem i Frende Livsforsikring og Sjømannskirken. Kjersti Gautestad Norheim har hatt et særlig fokus på arbeid blant barn og unge, samt kirkens rolle i lokalsamfunnet.

– Min erfaring fra å bo og arbeide i en tidligere kommunistisk stat har gjort meg særlig bevisst på hvor krevende det kan være å skape gode rammer for den offentlige samtalen når ytringsfriheten over tid har vært begrenset. Jeg ser frem til å bidra i Fritt Ords arbeid med å stimulere til en levende debatt og gjennom å styrke kunst- og kulturfeltet bidra til å styrke ytringsfrihetens rammer. Mitt langvarige engasjement for barn og unge gjør at jeg kommer til å ha et ekstra fokus på hvordan vi kan arbeide med ytringsfrihet nettopp overfor disse gruppene, sier Kjersti Gautestad Norheim.

– Styret i Fritt Ord ser frem til samarbeidet med Norheim. Hun vil tilføre perspektiver og erfaringer fra nye miljøer i inn- og utland, og vil utvide styrets horisont både geografisk og tematisk, sier Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Norheim erstatter journalist og forfatter Sigrun Slapgard i stiftelsens styre.

Her kan du se styret i Fritt Ord