Styre

Professor Grete Brochmann
Styreleder

Direktør Bård Vegar Solhjell
Nestleder

Investor Bjarne Kveim Lie
Medlem

Førsteamanuensis Anine Kierulf
Medlem

Journalist og forfatter Frank Rossavik
Medlem

Forfatter og utenriksmedarbeider Sigrun Slapgard
Medlem

Rådgiver og forfatter Sylo Taraku
Medlem

Styret i 2024. Foto: Ilja C. Hendel. 
Øverste rekke: Sylo Taraku, Bård Vegar Solhjell, Bjarne Kveim Lie, Frank Rossavik
Fremre rekke: Sigrun Slapgard, Grete Brochmann, Anine Kierulf
Styret i 2024. Foto: Ilja C. Hendel.

Bakerste rekke: Sylo Taraku, Bård Vegar Solhjell, Bjarne Kveim Lie, Frank Rossavik
Fremre rekke: Sigrun Slapgard, Grete Brochmann, Anine Kierulf