Styre

Professor Grete Brochmann
Styreleder

Direktør Bård Vegar Solhjell
Nestleder

Investor Bjarne Kveim Lie
Medlem

Førsteamanuensis Anine Kierulf
Medlem

Journalist og forfatter Frank Rossavik
Medlem

Forfatter og utenriksmedarbeider Sigrun Slapgard
Medlem

Rådgiver og forfatter Sylo Taraku
Medlem