Prosjekter og priser

I tillegg til bevilgninger etter søknad har Stiftelsen Fritt Ord en rekke egne initiativer både i Norge og internasjonalt. Eksempler på viktige samarbeidsprosjekter er Store Norske Leksikon på nett, historiekonkurransen “Min familie i historien” og det europeiske demokratifondet Civitates. Blant våre egne initiativer er Litteraturhuset i Oslo og Fritt Ord-konkurransen for videregående skole. Vi har også en rekke egne prosjekter knyttet til blant annet dokumentarfoto, forskning på ytringsfrihet, studentstipender og biblioteker. Fritt Ord står også selv for arrangementer som tar opp blant annet aktuelle samfunnsspørsmål, ytringskultur, sakprosabøker, dokumentarfilmer og journalistikk/medieforskning.

Fritt Ords Pris er vår høyeste utmerkelse og deles ut i mai hvert år til en eller flere personer som gjør en særlig vesentlig innsats for ytringsfriheten. Fritt Ords Honnør er en noe mindre pris som deles ut «for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak.» Honnør kan utdeles flere ganger årlig. Free Media Awards er årlige pressepriser til journalister og medier i Russland og Øst-Europa som arbeider med viktige temaer under vanskelige forhold, delt ut i samarbeid med tyske Zeit-Stiftung.

I boken Ett fritt ord 1974-2024 kan du lese mer om Fritt Ords virke.