Våre arbeidsmåter

Fritt Ord er en privat allmennyttig stiftelse. Stiftelser er selveiende og representerer en formue som er stilt til rådighet for et bestemt formål av for eksempel ideell, humanitær, kulturell eller sosial art. Fritt Ords formue har sin opprinnelse i Narvesens Kioskkompani og senere finansielle investeringer, og avkastning fra disse er stiftelsens eneste inntektskilde.

En stiftelse arbeider på andre måter enn en aktivist- eller interesseorganisasjon. Vi jobber først og fremst gjennom å være med på å finansiere andres ideer, prosjekter og initiativer. Fritt Ord bidrar til og initierer tiltak som kan tilføre samfunnet og borgerne kunnskap og refleksjon. Fritt Ord er ofte tidlig ute med støtte til nye prosjekter. Vi er et økonomisk alternativ og supplement til offentlig sektor på den ene siden og næringslivet på den andre. Vi ser særlig etter prosjekter som ikke finansieres fullt ut av verken det offentlige eller markedet.

Det er seks årlige søknadsrunder, og det betyr at det går raskt å få svar på søknaden. Stiftelsen mottar flere enn 3000 søknader årlig og innvilger i underkant av 40 prosent av disse helt eller delvis. Som regel er finansieringen av prosjektene vi bidrar til et spleiselag mellom flere kilder, både offentlige og private.

Stiftelsen Fritt Ord består av et styre med syv medlemmer og en administrasjon med 9,5 årsverk.