Koronasituasjonen: Bevilgninger til tiltak som blir avlyst/utsatt

13. mars 2020

Stiftelsen Fritt Ord får flere henvendelser fra tilskuddsmottakere som er bekymret for håndteringen av ulike prosjekter på grunn av koronaviruset, og vi vil gjøre vårt beste for å bidra til tilfredsstillende løsninger.

Prosjekter/tiltak/arrangementer som blir avlyst:

Fritt Ord vil ikke kreve tilbakebetaling av midler hvis avlysningen har medført utgifter til forberedelse, lokaler, reiseutgifter, honorarer eller liknende som allerede er utbetalt eller må utbetales i nær fremtid. Tilskuddsmottakere må imidlertid kunne dokumentere utgiftene og rapportere for bruken av midlene.

Prosjekter/tiltak/arrangementer som blir utsatt:

Det er helt uproblematisk for Fritt Ord om prosjekter og arrangementer utsettes. Vi bør da få tilsendt en statusrapport med en ny tentativ plan for gjennomføringen. Disse kan sendes til post@frittord.no.

Alternative formidlingsformer:

Støttemottakere er velkomne til å ta kontakt med Fritt Ord med spørsmål om hvordan fremtidige tiltak best kan realiseres. Vi er åpne for å diskutere alternative formidlingsformer – for eksempel ulike former for digital formidling.