Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020

20. februar 2021

Rapporten Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020 trekker linjene til den forrige undersøkelsen i 2014 i lys av hendelser og utviklingstrekk på fire felt: litteratur, scenekunst, visuell kunst og film.

Anno2020, v5   ny tittel

Vurderer kunstnere at ytringsfriheten er styrket eller svekket de siste fem årene? Hvilke endringer peker de på, og hvilke konkrete erfaringer har de gjort seg med hensyn til innskrenkninger av ytringsfriheten? På hvilke måter er ytringsfrihet og kunstnerisk frihet under press?

Rapporten er første publikasjon i Fritt Ords monitorprosjekt – Status for ytringsfriheten i Norge 2020–21, og er skrevet av Tore Slaatta og Hanne M. Okstad i TSL Analytics. Hvordan berører rapporten Ytringsfrihetskommisjonens arbeid, og kan vi si noe om utviklingen videre?

Rapporten kan lastes ned her:
Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020
Sammendrag. Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020

Lansering

Torsdag 11. mars 2021 kl. 14.00–15.30, livestrømmet.

Etter Tore Slaattas innledende presentasjon fulgte en samtale med:

Pia Maria Roll, scenekunstner
Kjersti Løken Stavrum, leder for Ytringsfrihetskommisjonen
Gelawesh Waledkhani, billedkunstner

Moderator: Jonas Ekeberg, kritiker, kurator og leder for Fotografihuset i Oslo