Status for ytringsfriheten i Norge (Fritt Ords monitorprosjekt)

Status for ytringsfriheten i Norge er et forskningsprosjekt om ytringsfrihetens vilkår, ledet av Institutt for samfunnsforskning (ISF) på oppdrag fra Fritt Ord.

Prosjektet, som nå er inne i sin tredje runde, kartlegger befolkningens og enkeltgruppers erfaringer med og holdninger til ytringsfrihet, og hvor grensene går for hva som kan ytres i norsk offentlighet.

Les mer på ytringsfrihet.no.

Nyheter

Fafo 11 august

Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv

3. august 2022

Fritt Ord og Fafo inviterer til lansering av en ny studie om hvordan arbeidsgivere opplever, vurderer og erfarer arbeidstakeres ytringsfrihet og varsling.

Fafo 11 august

Ny forskningsrapport: Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv

8. august 2022

Fritt Ord og Fafo lanserte 11. august 2022 en ny studie om hvordan arbeidsgivere opplever, vurderer og erfarer arbeidstakeres ytringsfrihet og varsling. Last ned rapporten her.

Ytringsfrihet i akademia (1)

Ytringsfrihet i en ny offentlighet – befolkningens holdninger til ytringsfrihet og informasjonsfrihet i Norge

26. april 2022

Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning lanserte 26. april boka «Ytringsfrihet i en ny offentlighet: Befolkningens holdninger til ytringsfrihet og informasjonsfrihet i Norge».

Ytringsfrihet og varsling – hvor går grensen mellom kritiske ytringer og et varsel?

14. april 2022

Stiftelsen Fritt Ord og Fafo inviterer til presentasjon av nye forskningsfunn og debatt.

Hvor fri er kunnskapen? Perspektiver fra klima-, innvandrings- og kjønnsforskningen

14. april 2022

Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning inviterer til lansering av den første studien i Norge om ytringsrom og takhøyde i akademia mandag 14. mars kl. 10.00–12.00. Arrangementet finner sted i Uranienborgveien 2 i Oslo, men det blir strømmet på nett for de som ikke kan delta fysisk.

Fritt ord fbevent 1200x628 (002)

Boklansering: Ytringsfrihet i en ny offentlighet – befolkningens holdninger til ytringsfrihet og informasjonsfrihet i Norge

13. april 2022

Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning inviterer til boklansering tirsdag 26. april 2022 kl. 10.00–12.00 i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo.

Ytringsfrihet i akademia

Hvor fri er kunnskapen? Perspektiver fra klima-, innvandrings- og kjønnsforskningen

14. mars 2022

Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning lanserte 14. mars den første studien i Norge om ytringsrom og takhøyde i akademia.

Plikt og lyst

Ny rapport om ytringsfrihet i akademia

17. juni 2021

Rundt en av tre forskere i ny undersøkelse sier at de er redd for å redd for å bli oppfattet som en politisk aktør når de deltar i offentligheten som forsker eller fagperson.

Plikt og lyst

Plikt, lyst eller frykt: Når forskere formidler i offentligheten

10. juni 2021

Stiftelsen Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning inviterer til livestrømmet lansering av rapporten «Forskerne og offentligheten. Om ytringsfrihet i akademia», med påfølgende presentasjoner og debatt torsdag 17. juni 2021 kl. 10.00–11.30.

Monitor april 2021

Hvor går ytringsfrihetens grenser?

16. april 2021

Et klart flertall i befolkningen mener det bør være rom for offentlige ytringer som enkeltgrupper kan oppleve som krenkende, viser ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning.

Monitor april 2021

Status for ytringsfriheten i Norge: Hva sier befolkningen i 2020 – og hva har endret seg de siste 5 årene?

7. april 2021

Stiftelsen Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning inviterer til livestrømmet lansering av de første funnene fra den nye befolkningsundersøkelsen om ytringsfrihet, med påfølgende samtale.

Monitor april 2021

Status for ytringsfriheten i Norge: Hva sier befolkningen i 2020 – og hva har endret seg de siste 5 årene?

22. mars 2021

Stiftelsen Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning inviterer til livestrømmet lansering av de første funnene fra den nye befolkningsundersøkelsen om ytringsfrihet, med påfølgende samtale mandag 19. april 2021 kl. 10.00–11.30.