Status for ytringsfriheten i Norge (Fritt Ords monitorprosjekt)

Status for ytringsfriheten i Norge er et forskningsprosjekt om ytringsfrihetens vilkår, ledet av Institutt for samfunnsforskning (ISF) på oppdrag fra Fritt Ord.

Prosjektet, som nå er inne i sin tredje runde, kartlegger befolkningens og enkeltgruppers erfaringer med og holdninger til ytringsfrihet, og hvor grensene går for hva som kan ytres i norsk offentlighet.

Les mer på ytringsfrihet.no.

Nyheter

Filmskapere vurderer ytringsfriheten - illustrasjon av Jon Arne Berg

Filmskapere vurderer ytringsfriheten i 2020

28. februar 2020

Tid og sted: fredag 28. februar 2020, kl. 16:30–17:30, på Vega Scene, Hausmanns gate 28, Oslo.

Den kunstneriske ytringsfriheten er ofte selve indikatoren på hvor grensene går i et samfunn. Har norske dokumentaristers arbeid blitt vanskeligere?

Bilde av paneldeltakere

Status for ytringsfriheten i Norge: Hva vet vi – og hva vet vi ikke?

13. februar 2020

Hva er de største utfordringene for ytringsfriheten i dag, og hva bør forskerne undersøke nærmere?

Tid og sted: 13. feb. 2020 19:00–21:00, Litteraturhuset i Oslo.

Illustrasjon: Jon Arne Berg

Tre nye prosjekter om status for ytringsfriheten i Norge 2020–2021

15. januar 2020

Pressemelding torsdag 16. januar 2020

Har netthets og polarisering endret nordmenns syn på ytringsfriheten? Hvordan har ytringsrommet for forskere utviklet seg i en tid da kunnskap om felter som klima, kjønn og integrering alltid skaper kontroverser i offentligheten? Er den kunstneriske ytringsfriheten under sterkere press enn tidligere? Og når vurderer arbeidsgivere en ytring som illojal?

Jon arne berg2

Utlysning: Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge 2020–2021

27. september 2019

​For å kartlegge og analysere ytringsfrihetens stilling i Norge utlyser Fritt Ord midler til en forskningsbasert monitorundersøkelse for perioden 2020–2021 med inntil 6 millioner kroner som beløpsramme.

Offgrenser2

Ny rapport: Offentlighetens grenser

30. august 2017

Funn og konklusjoner fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017 er nå samlet på norsk i en kortfattet rapport.

Jon arne berg   kopi

Ny nettside for forskning på ytringsfrihet

23. juni 2017

Fritt Ord relanserer denne uka nettsiden ytringsfrihet.no. Siden samler de store ytringsfrihetsundersøkelsene til Fritt Ord, samt informasjon om arrangementer og nyhetssaker knyttet til ny forskning på feltet.

Ytringsfrihet illustrasjon

Offentlighetens grenser: Truer utstøting og selvsensur ytringsfriheten?

9. juni 2017

Institutt for samfunnsforskning og Fritt Ord inviterer til avslutningskonferanse for prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017 og lansering av boken Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere på Litteraturhuset fredag 9. juni 2017 kl. 10.30–15.45.

Ytringsfrihet illustrasjon

Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017 - noen hovedresultater fra boken

8. juni 2017

Pressemelding 8. juni 2017

Forside illustrasjon

Ytringsfrihet og politisk toleranse

26. januar 2016

Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning inviterer til lanseringsseminar tirsdag 26. januar 2016 kl. 10.00–13.00 i Uranienborgveien 2, Oslo.

Ytringsfrihetsbarometeret

Nytt nettsted: ytringsfrihet.no

26. januar 2016

Den nye nettsiden ytringsfrihet.no skal samle de store ytringsfrihetsundersøkelsene til Fritt Ord.

Kunstnerisk ytringsfrihet rapport

Ny rapport om kunstneres vurdering av ytringsfriheten

6. januar 2015

Hvordan oppfatter norske kunstnere sin kunstneriske ytringsfrihet? Hvilke muligheter og begrensninger opplever de i sitt arbeid?

Wesselaas 1

Rapport om pressefrihetens kår i 2014

15. desember 2014

Delrapporten "Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem- og to tilbake?" (pdf) kan nå lastes ned fra Fritt Ords nettsider. I rapporten foretar Jon Wessel-Aas en gjennomgang av rettsutviklingen på noen sentrale felt når det gjelder vilkårene for publisistisk frihet og informasjonsfrihet i Norge, med vekt på perioden fra 1999 til 2014.