Status for ytringsfriheten i Norge: Hva sier befolkningen i 2020 – og hva har endret seg de siste 5 årene?

22. mars 2021

Stiftelsen Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning inviterer til livestrømmet lansering av de første funnene fra den nye befolkningsundersøkelsen om ytringsfrihet, med påfølgende samtale mandag 19. april 2021 kl. 10.00–11.30.

Audun Fladmoe, Dag Wollebæk, Kari Steen-Johnsen og Kjersti Thorbjørnsrud undersøker om folk flest setter strengere eller videre grenser for ytringsfriheten enn tidligere, og om ulike grupper i befolkningen setter grensene forskjellig: Er det forskjeller mellom unge og eldre, kvinner og menn? Og hvilken rolle spiller politisk tilhørighet og utdanning? Dessuten, er det noen grupper i samfunnet som folk mener bør tåle mer enn andre?

I debatter om ytringsfrihet diskuterer vi ofte spørsmål som har sitt utspring i amerikanske forhold, men har egentlig befolkningen i Norge en lignende oppfatning av offentlighetens grenser som det den amerikanske befolkningen har?

Introduksjon og møteledelse ved prosjektleder og forsker Kjersti Thorbjørnsrud, og presentasjon ved forsker Audun Fladmoe, Institutt for samfunnsforskning. Etter presentasjon følger samtale med:

Nancy Herz, leder av Ungdommens ytringsfrihetsråd
Kjersti Løken Stavrum, leder for Ytringsfrihetskommisjonen
Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmien Agenda

Seminaret strømmes live på Fritt Ords nettsider og Facebook-side.

Last ned rapporten og les om hovedfunnene her.

Befolkningsundersøkelsen er en del av Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge 2020–21. Hovedprosjektet utføres av Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim. Resultatene kommer i en større publikasjon våren 2022.


Status for ytringsfriheten i Norge: Hva sier befolkningen i 2020 – og hva har endret seg de siste 5 årene? from LarsLars Production AS on Vimeo.