Boklansering: Ytringsfrihet i en ny offentlighet – befolkningens holdninger til ytringsfrihet og informasjonsfrihet i Norge

13. april 2022

Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning inviterer til boklansering tirsdag 26. april 2022 kl. 10.00–12.00 i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo.

Boka Ytringsfrihet i en ny offentlighet gir nye svar på hvordan befolkningens holdninger til ytringsfrihet har endret seg over tid, og et nytt kart over hvordan ulike grupper i befolkningen vektlegger ulike typer trusler mot informasjonsfrihet og en åpen offentlig debatt.

Hvor setter folk grensene for ulike budskap og aktører – og i hvilken grad oppfatter de at debatten gjør det mulig for dem å ytre seg? Og opplever ulike grupper – med ulik politisk tilhørighet, alder utdanning og kjønn – at skoen trykker forskjellige steder?

Boka rommer også ny kunnskap om hvordan de mest aktive debattantene på sosiale medier skiller seg fra befolkingen for øvrig, hva som motiverer «nettkrigere», og hvordan folk flest vurderer nyhetsmedier og trusselen fra de falske nyhetene.

PROGRAM

10.00–11.15:
- Kari Steen-Johnsen: Hvordan har holdninger til ytringsfrihet endret seg fra 2013 til 2022 – posisjoner i ytringsfrihetsdebatten.
- Audun Fladmoe: En polarisert digital debatt? Aktive nettdebattanter og deres holdninger.
- Marjan Nadim: Kampen i gråsonene: Deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter.
- Hallvard Moe: Falske nyheter og partiske journalister?

11.15–12.00:
Panelsamtale om ytringsfrihet i en ny offentlighet

Moderator:
Ida Pallin Bostadløkken
Panel:
Lisa Esohel Knudsen (forfatter og rådgiver i Minotenk)
Dana Manouchehri (tidligere generalsekretær i LIM, politisk rådgiver i FrP)
Kjersti Løken Stavrum (leder av Ytringsfrihetskommisjonen)
Lars Fr. H. Svendsen (forfatter og professor i filosofi ved Universitetet i Bergen)

Boka Ytringsfrihet i en ny offentlighet publiseres av Universitetsforlaget (åpen tilgang) som en del av Monitorprosjektet om status for ytringsfriheten i Norge 2020–22, initiert og finansiert av Fritt Ord. Boken er gratis og tilgjengelig for nedlasting på Universitetsforlagets nettsider.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det vil også bli strømmet på nett for de som ikke har anledning til å delta fysisk:

Velkommen!