Lansering av Norwegian Journal of Photography #3

21. april 2017

Vi ønsker velkommen til lanseringsfest for den tredje utgaven av Norwegian Journal of Photography i Fritt Ords lokaler fredag 21. april klokken 19.00.

NJP #3 utgis på Journal Forlag og under lanseringen vil fotografene kort presentere sine prosjekter. Den canadiske VII-fotografen Donald Weber, som skriver forordet i boken, vil holde et foredrag der han snakker om norsk og nordisk dokumentarfotografi i et internasjonalt perspektiv.

Dessuten presenteres den nye gruppen med fotografer for den fjerde utgaven av Norwegian Journal of Photography.

Det vil være mulig å kjøpe Norwegian Journal of Photography etter lanseringen.

Program:
Velkommen ved Rune Eraker og Bente Roalsvig

NJP-fotografene presenterer sine prosjekter:

  • Adrian Øhrn Johansen: Constant Fear
  • Camilla Jensen: Dissolve/Evolve
  • Eirik Brekke: Hardangervidda
  • Kyrre Lien: Inside a Republic of Rebels
  • Morten Andersen: Megacities
  • Rebecca Shirin Jafari: Why Shirin?
  • Tommy Ellingsen: Drive
  • Tonje Bøe Birkeland: The Characters
  • Ulla Schildt: The Garden

Foredrag ved Donald Weber: Documentary, Dismantled
om norsk og nordisk dokumentarfotografi i et internasjonalt perspektiv

Annonsering av fotografer for den fjerde runden med NJP

Lansering av NJP #3

Lettere servering