Misvisende om Fritt Ord og Litteraturhuset

29. september 2014

I forbindelse med videreføringen av Litteraturhuset i Oslo er det flere ganger dukket opp påstander om at Fritt Ords styre skulle ha forutsatt at Litteraturhuset fra 2014 skulle «stå på egne ben», i betydningen greie seg uten offentlig støtte.

Da det tidlig ble klart at Litteraturhuset åpenbart fylte et behov som fast litterær møteplass og debattarena, sto det for oss som vesentlig at ulike parter – private så vel som offentlige – gikk sammen om å sikre en langsiktig virksomhet for denne vitale allmennyttige institusjonen. For å stimulere til dette gikk Fritt Ord i februar i år inn med et nytt tilsagn om en videreført støtte for ytterligere syv år med tre millioner årlig. Vi har utfordret private sponsorer, stat og kommune til å bidra langsiktig.

På nært hold har Fritt Ord vært vitne til at Litteraturhusets styre og ledelse i flere år har arbeidet systematisk og iherdig for å legge et solid, fremtidsrettet grunnlag for virksomheten. Egeninntektene fra salg, utleie og sponsorstøtte har hele tiden vært økende, og utgjør nå 19 millioner kroner årlig. Men en kulturinstitusjon med et så omfattende og krevende program som Litteraturhuset kan ikke leve av markedet alene. En kombinert privat-offentlig finansiering er det som sikrer Litteraturhusets fulle uavhengighet og frie programvirksomhet i det lange løp.

Francis Sejersted
Tidligere styreleder i Fritt Ord

Georg Fredrik Rieber-Mohn
Styreleder i Fritt Ord

30.09.2014