Rekordutdelinger fra Stiftelsen Fritt Ord i 2020

22. desember 2020

Kjære søkere, samarbeidspartnere og andre.

Stiftelsen Fritt Ord er glad for å ha kunnet bidra ekstra med midler til kultur- og samfunnsaktører i det helt spesielle året som nå snart er over. Allerede 17. mars offentliggjorde stiftelsens styre en ekstrabevilgning på 40 millioner kroner til koronarelaterte prosjekter.

- Dette har ført til en rekordstor mengde søknader til Fritt Ord. Antallet har økt med 70 prosent og utdelingene med 54 prosent, sier direktør Knut Olav Åmås.

Stiftelsen Fritt Ord har samlet bevilget 157,2 millioner kroner i 2020. Vi mottok i alt 5211 søknader, og har sagt ja til 1708 av disse, eller 32,8 prosent. Dette er de høyeste søknads- og bevilgningstallene vi har hatt noengang.

Til sammenligning bevilget stiftelsen i det mer normale året 2019 i alt 102,3 millioner kroner til 1286 av 3075 innkomne søknader.

I tillegg til bevilgninger etter søknad bruker Fritt Ord også midler til prosjekter vi setter i gang selv eller samarbeider med andre om. Dette er blant annet forskning på ytringsfrihet, samarbeid med europeiske stiftelser om journalistikk og ytringsfrihet i Sentral- og Øst-Europa, stiftelsens egne årlige priser samt et betydelig antall seminarer og debatter.

Fritt Ord er forberedt på nye krafttak i 2021. Vi vil fortsatt prioritere prosjekter og behov direkte knyttet til koronasituasjonen høyt. Første søknadsfrist er allerede 5. januar. Vi har seks søknadsfrister for journalistikk og seks for alle andre prosjekter.

Stiftelsen Fritt Ord ser frem til tett kontakt med søkere og samarbeidspartnere – og ønsker alle en riktig god jul og alt godt for et lysere 2021.