Sommeren 2024 hos Fritt Ord

8. juli 2024

Svar på mindre søknadssaker med frist i mai sendes ut den første uken i juli. Deretter holder Fritt Ords telefon og kontor stengt frem til 1. august. Ventetiden for utbetaling av prosjektstøtte blir lengre i sommerferien.

Riktig god sommer!