Stipend til unge tegnere

7. februar 2023

Fritt Ord lyser ut stipend til tegnere under 35 år som vil nå ut med satiretegning.

Det lyses ut inntil fem arbeidsstipend à kr 100 000 til unge tegnere. Vi ønsker søkere fra hele landet som behersker tegning som kunstform, både med og uten erfaring fra satiretegning.

Søknadsfrist fredag 14. april 2023.

Satiretegning i norske aviser har en lang tradisjon. Tegningen som kunstuttrykk lever i beste velgående, men satiretegningen har ikke funnet en trygg form i overgangen fra papir til nettavis. Vi vil finne fram til tegnere som ønsker å utvikle satiretegningen for digitale formater.

Vi kommer til å følge opp tegnerne og legge vekt på at tegningene skal nå ut i offentligheten. Samfunnskritikk, religion, politiske og økonomiske kløfter, sosial ulikhet, majoritet/minoritet, kjønn og klima er viktige stikkord – en god satiretegning sparker oppover, den kritiserer og gir motstand. De beste får oss til å se saker og politiske forhold med et nytt blikk.

De utvalgte tegnerne mottar arbeidsstipend på kr 100 000, som svarer til arbeid i fire måneder høsten 2023. I den perioden blir det gitt tilbud om veiledning, råd og utvikling fra fagpersoner/jurymedlemmer, og tegnerne skal arbeide mot aviser eller andre medier for å inngå publiseringsavtale. Tegnerne vil kunne få like mye i ytterligere stipend fra Fritt Ord som de får i publiseringshonorar, inntil kr 50 000.

Etter fullført prosjekt leveres en kortfattet rapport.

Vi ønsker oss søkere som er i studiefasen eller er i de første årene etter fullførte studier.

Send søknad med 1) et motivasjonsskriv som redegjør for dine ambisjoner og veien fremover, og 2) en skisse for hvordan du ser for deg publisering av satiretegningene, fortrinnsvis i digitale flater. Legg ved 3) to til fem tegninger og 4) CV.

Send søknad på e-post til satire@frittord.no.

Jury: Tegnerne May Linn Clement og Emil J. Ellefsen, og Bianca Boege ved Avistegnernes hus.

Joakim Lie og Anne-Lise Sognnes fra Fritt Ord er prosjektledere. Spørsmål? Send e-post til satire@frittord.no