Støtte til mindre søknadssaker i Fritt Ords koronautlysning, mai 2020

8. mai 2020

Oversikten over bevilgninger til mindre søknadssaker i den første runden av Fritt Ords koronautlysning er nå lagt ut. Ca. 90 prosjekter har mottatt støtte i den mindre søknadsrunden med frist 31. mars 2020.

Tildelingene finner du i tildelingslisten.

F.eks. har kritiker og sykepleier Cathrine Krøger fått kr 100 000 til manusutvikling av bokprosjektet “Notater fra fronten” med dagboksaktige oppdateringer fra innsiden av sykehuset i koronaperioden. Fribykunstner Ahmed Falah Al-Ogaili har mottatt kr 40 000 til kunstprosjektet “Å bekjempe Covid-19 med tegning”, der nyskapende grafikk og gatekunst vil illustrere rådene fra Verdens helseorganisasjon og lokale institusjoner.

Fin Serck-Hanssen har fått kr 100 000 til et fotoprosjekt om helsearbeidere under pandemien, mens Vest-Agder-museet er tildelt kr 75 000 til prosjektet “Barn og unge i koronatiden”. Espen Stueland har mottatt kr 75 000 til manusutvikling av boken “Kontagium 2020” om koronakrisen og om tidligere tiders litterære verk om pandemi og pest.