Tett på kildene – skolebibliotek får støtte til kildekritisk tenking

26. juni 2024

39 skolebibliotek over hele landet får Fritt Ord-stipend og en gladnyhet fra regjeringen.

Nok et skoleår er omme, et år som har vært preget av debatter om PISA-resultater, skjermbruk, plagiering, trykte bøker og leselyst. For skolebibliotekene har det også vært noen avgjørende måneder politisk, der en lang kamp for å definere skolebibliotekenes rolle klarere i lovverket til slutt endte i full seier.

Satsingsområde for Fritt Ord

For Fritt Ord er skolebibliotek i videregående skole et satsingsområde, i form av stipendutlysningen «Tett på kildene». Hele 39 skolebibliotek ved videregående skoler over hele landet får støtte til sine pedagogiske opplegg, som skal styrke elevenes forståelse og bruk av kilder.

– Elevene trenger å lære digital motstandskraft, og skolebibliotekene spiller en sentral rolle i det arbeidet, sier prosjektleder Joakim Lie i Fritt Ord, som er glad for at utlysningen har inspirert så mange skolebibliotek til å søke midler.

– I mange sammenhenger har det blitt påpekt at biblioteket sprer leselyst og leseglede. Skolebiblioteket er like viktig for å lære elevene å sortere kilder og danne seg et pålitelig bilde av verden i en stadig mer rotete informasjonsstrøm, sier Joakim Lie.

Skolebib  6

Skolebiblioteket ved Mailand videregående skole i Lørenskog får 50 000 kroner til prosjektet «Har du dobbeltsjekket?». Bibliotekar Anne Brit Ingholm kaller stipendet en gavepakke.

– Alle læreplaner vektlegger kritisk tenkning, kildehåndtering eller kildekritikk, men det blir ofte noe som gjøres av hver faglærer i eget klasserom. Et stipend til undervisningsopplegg kan øke felles innsats og løfte kvaliteten og intensiteten på opplæringen, forteller hun.

– Det å få stipend gjør at skolen, rent praktisk, kan leie inn forelesere og bidragsytere vi ellers ikke ville hatt råd tid. Det skaper en positiv og mer forpliktende ramme rundt det felles ansvar både skolebibliotekar og lærer har for å heve elevenes informasjonskompetanse.

Rysjedamene på mailand
Skolebibliotekarene på Mailand kaller seg Rysjedamene. Foto: Rysjedamene
Skolebib  8
Anne Brit Ingholm.

Styrking av lovverket
Anne Brit Ingholm har vært svært aktiv i Aksjon skolebibliotek, som har jobbet utrettelig med å styrke lovverket rundt skolebibliotekene. Det ble rabalder da forskriften til ny opplæringslov foreslo å svekke skolebibliotekene. Tidligere i år arrangerte Fritt Ord et frokostmøte med sentrale politikere og aktører, for å diskutere hva som skjer med ytrings- og informasjonsfriheten hvis skolebibliotekene svekkes. Alle paneldeltakerne la vekt på at styrking av skolebiblioteket er helt nødvendig.

Skolebib  2
Frokostmøtet 18. april 2024

Voldsom politisk mobilisering førte rett før sommeren til en reversering av regjeringens forslag og en styrking av skolebibliotekene. Det er en stor seier for både skolebibliotekarer, elever og demokratiet.

– Jeg tror en av grunnene til at vi lyktes var at mange organisasjoner stilte seg bak det samme budskapet. Aksjon skolebibliotek består av 16 ulike organisasjoner. Vi sendte ut vårt forslag til forskrift til alle avisredaktører, høgskole- og universitetsrektorer, og små og store organisasjoner som har med barn og unge å gjøre. Det ble en del snakk om skolebibliotek utenfor det vanlige ekkokammeret, sier Anne Brit Ingholm.

Utvikle kritisk tenkning
Det politiske arbeidet til Aksjon skolebibliotek slutter ikke med forskriftsseieren. Nå ser de fremover.

– Nå skal regjeringen i gang med en strategi for digital dømmekraft, og det er jo nok en arena hvor skolebibliotek bør ha en sentral plass. Nå kan vi jo heldigvis vise til et lovverk hvor det står at skolebibliotek skal utjevne sosiale forskjeller og bidra til å utvikle kritisk tenkning, sier Ingholm.

Joakim Lie anerkjenner initiativet Aksjon skolebibliotek har tatt i denne saken.

– Aksjon skolebibliotek har vært med på å løfte og belyse den avgjørende plassen skolebibliotekene har for elevenes læring, sier Joakim Lie.

Skjermbilde 2024 06 25 kl. 22.36.44

Her kan du se alle skolebibliotekene som har fått stipender

 • Askim videregående skole, Tett på kildene: Hvem kan vi egentlig stole på?, kr 50 000
 • Bjertnes videregående skole, Tett på kildene: Du skal ikke tro alt du ser, kr 50 000
 • Bjørkelangen videregående skole, Tett på kildene: Kilder som inspirasjon, kr 50 000
 • Bodin videregående skole, Tett på kildene: Kampen om sannheten, kr 50 000
 • Borgund videregåendes skolebibliotek, Tett på kildene: Jonas Bendiksen og “The Book of Veles”, kr 50 000
 • Cissi Klein videregående skole, Tett på kildene: Kvinneperspektiv, kr 50 000
 • Dønski videregående skole, Tett på kildene: To år med bedrag, kr 50 000
 • Drammen videregående skole, Tett på kildene: Skolebiblioteket som forskningsverksted, kr 50 000
 • Elvebakken videregående skole, Tett på kildene: Fotografiets dokumentariske verdi, kr 50 000
 • Florø vgs. og Førde vgs., Tett på kildene: Korleis finne fram i informasjonsjungelen?, kr 50 000
 • Frogn videregående skole, Tett på kildene: Nå snakker jeg!, kr 50 000
 • Gjøvik videregående skole, Tett på kildene: Make Fake, kr 50 000
 • Inderøy bibliotek, Tett på kildene: Økt bevissthet og kompetanse i kritisk dømmekraft, kr 50 000
 • Kirkeparken videregående skole, Tett på kildene: iMatter i Moss, kr 50 000
 • Kvam vidaregåande skule, Tett på kildene: Etteretteleg skulearbeid, kr 50 000
 • Lillestrøm videregående skole, Tett på kildene: Bruk av kilder i realfagene, kr 50 000
 • Mailand videregående skole – skolebiblioteket, Tett på kildene: Prosjektet “Har du dobbeltsjekket?”, kr 50 000
 • Mysen videregående skole, Tett på kildene: Ut av ekkokammeret!, kr 50 000
 • Nadderud videregående skole, Tett på kildene: Bibliotekets bidrag til kritisk literacy – kan det måles?, kr 50 000
 • Nesodden videregående skole, Tett på kildene: Våre kilder, kr 50 000
  000
 • Ole Vig videregående skole, Tett på kildene: Hvilke fortellinger kan vi finne om 2. verdenskrig der vi bor?, kr 40 000
 • Oslo by steinerskole, Tett på kildene: Munch i vår tid, kr 12 500
 • Oslo katedralskole, Tett på kildene: Vår oppmerksomhet – forstå vår samtid, kr 50 000
 • Oslo Voksenopplæring Sinsen, Tett på kildene: Demokrati og digital dømmekraft, kr 50 000
 • Porsgrunn videregående skole, Tett på kildene: Kildekritikk i skriveprosess, kr 50 000
 • Sandnes videregående skole, Tett på kildene: Snakker idretten sant?, kr 50 000
 • Sandvika videregående skole, Tett på kildene: Det var en gang en kilde, kr 50 000
 • Sola videregående skole, Tett på kildene: Kildebevisst! En startpakke i kildebevissthet for Vg1, kr 40 000
 • Steinkjer videregående skole, Tett på kildene: Fra Tik-Tok til kritisk tenkning – styrking av medborgerskap og kildekritikk, kr 50 000
 • Thor Heyerdahl videregående skole, Tett på kildene: Kildekritikk i algoritmenes tid, kr 17 700
 • Vardafjell vgs. og Skeisvang vgs., Tett på kildene: Demokrati i fare?, kr 50 000
 • Vestby videregående skole, Tett på kildene: Hvordan vet jeg hva som er sant? Kildebruk anno 2024, kr 45 500
 • Vinstra vidaregåande skule, Tett på kildene: Å tro eller ikke tro, det er spørsmålet, kr 28 200
 • Voss gymnas, Tett på kildene: Kjeldekritikkveka, kr 50 000
 • Voss vidaregåande skule, Tett på kildene: Berekraftsveka, kr 50 000
 • Vågsbygd videregående skole, Tett på kildene: En dannelsesreise i informasjonskompetanse, kr 50 000
 • Ålesund videregående skole, lokalitet Voldsdalsberga, Tett på kildene: Når vi har KI, trenger vi kilder da?, kr 50 000
 • Årstad videregående skole, Tett på kildene: Kildekritikk og kildetillit i arbeid med teikneserier, kr 50 000
 • Åssiden videregående skole, Tett på kildene: Kildekritikk med skolebiblioteket som læringsarena, kr 50 000