Tildelinger til mindre søknadssaker i mai 2021: Utstillinger og publikasjoner

27. mai 2021

Fritt Ords tildelingsliste er oppdatert med bevilgninger til mindre, ordinære søknadssaker og mindre bevilgninger i Norsk journalistikk i mai 2021.

Blant de ca. 150 bevilgningene i denne runden finner vi flere tilskudd til utstillinger og publikasjoner på kunstfeltet. Museum Stavanger har fått kr 100 000 til utstillingen “Vanessa Baird – Here we are again, happy as can be, all good pals and jolly good company”. Ifølge museet anses Bairds intense og detaljerte tegninger av mange som kontroversielle, da hun ofte kommenterer på samtidens politiske og sosiale situasjon. Sommeren 2021 tar Vanessa Baird over alle Kunsthall Stavangers seks utstillingssaler i det som blir den største og mest betydelige presentasjonen av hennes kunstnerskap til dags dato. Utstillingen har bl.a. fokus på hvordan koronasituasjonen har påvirket Baird som forsørger og omsorgsperson for familien.

Zdenka Sokolíčková og Dagmara Wojtanowicz har mottatt kr 40 000 til utstillingen “Teenagers without land”, som skal vises i det gamle Energiverket på Svalbard. Utstillingen portretterer ungdommer fra bl.a. Thailand og Filippinene som har flyttet til Longyearbyen fordi foreldrene deres har fått jobb der. Bergen Kunsthall har fått kr 50 000 til en publikasjon til tekstilkunstner Elisabeth Haarrs festspillutstilling, og Kjetil Røed har fått kr 75 000 til manusutvikling av boken “Manifest for fremtidens kritikk”.

Vanessa baird 2.png
"I’m a hundred millon farts" (2020), Vanessa Baird/OSL contemporary. Foto: Øystein Thorvaldsen

Bevilgninger til mindre, ordinære søknadssaker, mai 2021

Abloom, Ablooms jubileumsseminar, kr 50 000

Agenda Res Publica Media, utgivelse av boken “Streik” av Jonas Bals, kr 40 000

Agenda Res Publica Media, utgivelse av boken “Kunsten og døden” av Kjetil Røed, kr 25 000

Alf van der Hagen, manusutvikling for boken “Samtaler om kunst med dronning Sonja”, kr 25 000

Andrea Lange, “Mellom himmel og hav” – litterære dager på Knatten, kr 35 000

Andrea Spreafico, oversettelse og manusutvikling for kammeroperaen “Bad Dante Bad Opera”, kr 50 000

Ann Holmgren Aurebekk, podkasten “OMG”, kr 35 000

Arturo Tovar-Lopez, formidlingsprosjektet “Gebrokken – en lydvandring”, kr 30 000

Astrid Margrethe Sæther, manusutvikling av bokprosjektet “Ibsens Prinsesser – om begjær og makt”, kr 30 000

Audiatur Bokhandel AS, Virginia Woolf-seminar, kr 40 000

BEK – Bergen senter for elektronisk kunst, “20 år med BEK” – utgivelse av essaypublikasjon, kr 30 000

BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL, Checkpoints 2021 – sideprogram om brudd på menneskerettigheter, kr 100 000

BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL, dokumentarfilmvisninger i VGS og ungdomstrinnene, kr 100 000

Bergen Kunsthall, foredragsserien Plattform senvåren 2021, kr 50 000

Bergen Kunsthall, publikasjon til Elisabeth Haarrs festspillutstilling, kr 50 000

Bjørn Sortland AS, “På jobb” – manusutvikling for en samtalebok med Leif Ove Andsnes, kr 50 000

Bodø kunstforening, manusutvikling av boken “Den Nordnorske kunstutstillingen syttifem år”, kr 40 000

Boksalongen, arrangementsrekken “Lyrikksalong”, kr 30 000

Buskerud Kunstsenter, arrangementsrekken “KUNSTGEIST”, kr 20 000

Camilla Fagerli, seminaret “Dream Academy Symposium”, kr 30 000

Cecilie Barstad, “Flag of Ideas” – utstilling på Avistegnernes Hus, kr 20 000

Christina Kullmann Five, manusutvikling av boken “Alle kan reddes av kunsten – Morten Krogvold”, kr 25 000

Concerned Artists Norway (CAN), lansering og dybdesamtale tilknyttet antologien “Å dekolonisere naturen”, kr 20 000

Daniel Mariblanca, danseforestillingen “A True Story”, kr 50 000

David Chocron, teateroppsetningen “With the Possible Exception of Abraham Lincoln”, kr 60 000

Det Andre Teatret, teateroppsetningen “Full av feil”, kr 50 000

Det Norske Samlaget, utgivelse av boken “Snakk sant om livet” av Olaug Bollestad/Kjersti Mjør, kr 20 000

DØGNFLUER, Ekstrabevilgninger 2021: “Døgnfluer – en film laget på ett døgn!”, kr 15 000

European Youth Parliament Norway Alumni Associatio, 19th National Selection Conference of EYP Norway, kr 20 000

Folk Film AS, utvikling av dokumentarfilmen “Vampyrer på loftet”, kr 50 000

Forlaget Manifest, norsk utgivelse av boken “How to be an Anti-Capitalist in the 21st Century” av Erik Olin Wrigh, kr 20 000

Forlaget Press, utgivelse av boken “Hva vet historikerne” av Espen Søbye, kr 30 000

Fortidsminneforeningen, seminaret “Y-blokken – fra kunstverk til 22. juli”, kr 30 000

Fri Film, utvikling av dokumentarfilmen “Flophouse America”, kr 75 000

Gorida Production AS, produksjon av dokumentarfilmen “Jordbærdrøm”, kr 50 000

Hanan Benammar, utgivelse av LP-en “Det er ikke bare munnene som synger”, kr 30 000

Harald Kihle-Stiftelsen, utstillingen “Nytt liv for Harald Kihle?!”, kr 25 000

Harstad kommune, konferansen “Ly for stormen”, kr 60 000

Hege Vadstein, forestillingen “All I want for Christmas is Borgerlønn”, kr 20 000

Hilde Honerud, utgivelse av boken “GYM”, kr 20 000

Hulias Film As, utvikling av dokumentarfilmen “Talent”, kr 50 000

Hulias Film AS, utvikling av dokumentarfilmen “Hani og Frida”, kr 50 000

Humanist Forlag, utgivelse av boken “Krigen om karikaturene” av Erle Marie Sørheim, kr 40 000

Hviterussisk forening Razam, Hviterussiske filmdager, kr 40 000

Ibrahim Fazlic produksjoner, gjestespill med forestillingen “prty lyf”, kr 25 000

Invisivisibledrum Art Platform, kunstprosjektet “The Witch Trial Project”, kr 30 000

Irene Ahnéll, “Hjerneskada – en hoderystende podkast”, kr 40 000

Jon Roar Bjørkvold, utgivelse av boken “Med musiske våpen. Okkupasjon og Motstand. Sanger i krig”, kr 30 000

Karlsøyfestivalen, politisk program på Karlsøyfestivalen, kr 20 000

Kjetil Røed, manusutvikling av bokprosjektet “Manifest for fremtidens kritikk”, kr 75 000

Kortfilmfestivalen, “Framtidas kulturstøtte: Filmfeltet under press?” – filmvisninger og samtaler, kr 50 000

Kristi Kinsarvik, manusutvikling av bokprosjektet “De opprørske søstrene Oda Krohg og Bokken Lasson”, kr 50 000

Kristinsdottir/Willyson, teateroppsetningen “My Little Willy”, kr 50 000

Kunsthall Stavanger, Vanessa Baird-utstilling i Kunsthall Stavanger, kr 100 000

Laboratoriet For Kunst, Kultur og Stedsutvikling, 10-årsmarkering av Steilneset Minnested, kr 50 000

Latin-Amerikagruppene Oslo/Blindern, “TERRITORIOLAG filmdager”, kr 25 000

Lily Bandehy, manusutvikling for bokprosjektet “Kvinner og islam”, kr 30 000

Lina Taule Fjørtoft, teaterprosjektet “Rita Løvetannhjarte”, kr 50 000

Lorentz Oluf Reitan, manusutvikling for boken “Marie Hvoslef. Millionøse og H. Sæveruds muse”, kr 30 000

Maja Hagen Torjussen, utgivelse av dokumentarisk kunstbok om kunst og kontrovers på Sørlandet, kr 50 000

Mari Hesjedal, utvikling av teaterforestillingen “Kunsten å se”, kr 50 000

Maria Horvei, manusutvikling av kunsthistorieboken “Augo som ser”, kr 50 000

Marianne Løvvik, kunstprosjektet “Reciprocally Yours”, kr 15 000

Marie Elisabeth von Krogh, fotoprosjektet “En samling bønner”, kr 40 000

Márkomeannu, festivalen Sápmelaš 101 – standup og panelsamtale, kr 40 000

Mechanix Film AS, utvikling av dokumentarfilmen “The Tax War”, kr 75 000

Michaela Vyskocil Gettwert, teaterprosjektet “All frogs are gay”, kr 30 000

Milla Entertainment, det tverrfaglige scenekunstprosjektet “Plastikksame!”, kr 50 000

MÅGÅ, scenekunstprosjektet “Stories from Stavgersand”, kr 30 000

Nina Ossavy, teaterprosjektet "Sangen blir borte ", kr 50 000

No Comprendo Press a.s, utgivelse av tegneserieboken “Det sa du nettopp” av Anders N. Kvammen (om demens), kr 30 000

Nordic Docs filmfestival (Laterna Magica as), Nordic Docs dokumentarfilmfestival, kr 75 000

Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene, podkast om nordisk samtidspoesi, kr 40 000

NORSK ANIMASJONSFORUM, “Nordic VR – Exhibited” – visninger av prosjekter i VR-format, kr 30 000

Norsk Litteraturfestival, “Bjørnsonseminaret” og utdeling av Bjørnsonprisen, kr 50 000

Norske Kunstforeninger, seminaret “FAST PLASS – flere historier”, kr 30 000

Objektiv Forlag, utgivelse av spesialnummeret Objektiv Visuelle Vandringer, kr 30 000

Odd Kristian Reme, manusutvikling for bokprosjektet “Kampen om Kielland”, kr 50 000

Ole Mads Sirks Vevle, teaterforestillingen “Kjære G-d”, kr 15 000

Oppland Kunstsenter, Kunstbokmessen B*stard 2021, kr 50 000

Orfeus Publishing AS, manusutvikling av bokprosjekt om Klosterenga park – kunst, vann og liv i Oslo, kr 50 000

Orkana forlag as, utgivelse av boken “Sin egen lykkes smed – Falstad skolehjem og Ekne spesialskoler 1895-1992” av Marianne N. Soleim, kr 30 000

Orkana forlag AS, utgivelse av “Den røde rederdatteren Rachel Grepp – en biografi” av Elisabeth Vislie, kr 40 000

Oslo Comics Expo, tegneseriefestivalen Oslo Comic Expo 2021, kr 75 000

Ottar Grepstad, manusutvikling for boken “Sjå elden lyse. Bokbål mot språk i Noreg”, kr 80 000

Ottar Samuelsen, manusutvikling av bokprosjektet “Det var her det skjedde. Norge under 2. verdenskrig”, kr 50 000

Pax Forlag AS, seminar om Simone de Beauvoir, kr 25 000

Project Syndicate, “‘Det går bra!’ Translating PS into Norwegian”, kr 75 000

Rabinowitz-foreningen, Rabinowitz-seminaret 2021, kr 30 000

Ragnhild Hovengen, bokprat: “100 år med Husfrue – ‘Å leve sammen’”, kr 20 000

Rolf Kristian Larsen, manusutvikling for teaterprosjektet “Kristoffer Robin Faller”, kr 30 000

Rosenlund Film, utvikling av kortfilmen “Portrett av en stemme”, kr 25 000

Røros litteraturlag, Litteraturfest Røros 2021, kr 40 000

S12 Galleri og Verksted, utstillingen “Feminisme og Tradisjonskritikk” av Liu Xi, kr 25 000

Sacha Slengesol Balgobin, teateroppsetningen “EMMA”, kr 30 000

Signe Alexandra Domogalla, utvikling av teaterprosjektet “Die Erste Heimat”, kr 20 000

Siri Meyer, lansering av antologien “Pandemien som vendepunkt”, kr 15 000

Solum Bokvennen, utgivelse av “100 spørsmål om 22. juli”, en journalistisk sakprosabok for barn av Thomas J.R. Martinsen, kr 40 000

Solum Bokvennen AS, utgivelse av boken “Hva skal Norge leve av etter oljen?” av Eli Moen, kr 25 000

Solum Bokvennen AS, utgivelse av boken “Dyr, mennesker, myter og makt?” av Kjetil Bevanger, kr 20 000

Solum Bokvennen AS, utgivelse av antologien “Økonomisk tenkning”, red. Tone Smith, kr 25 000

Spartacus Forlag, utgivelse av “Dødeboka” av Maria og Andreas Viestad, kr 30 000

Spartacus Forlag, utgivelse av boken “I Hamsuns kalosjer” av Dag Hoel, kr 25 000

Spartacus Forlag, utgivelse av boken “Pornoprat” av Jeanette K. Frøvik og Ragnhild L. Torstensen, kr 20 000

Spartacus Forlag, utgivelse av boken “Verdensgrammatikk” av Anders Vaa, kr 40 000

Spartacus Forlag, utgivelse av antologien “Å høre hjemme i verden”, red.: Inga Bostad, kr 25 000

Spartacus Forlag, utgivelse av boken “Union eller undergang?” av Morten N. Ottosen og Rasmus Glenthøj, kr 20 000

Stamsund Internasjonale Teater, Stamsund 2021 – ti seminarer, kr 75 000

Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater, HOUSE PARTY – diskursprogram på METEOR 2021, kr 40 000

Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder, formidlingstiltak rundt utstillinger – BABEL, kr 30 000

Stiftelsen Lillehammer museum, utgivelse av boken “Kunsten og Lillehammer”, kr 40 000

Stiftelsen Museum Nord, utgivelse av boken “Samene i Lofoten – hvem kan huske dem?” av Alf Ragnar Nielssen, kr 20 000

Stiftelsen Nordland Musikkfestuke, “Monolog – Sissel Solbjørg Bjugn”, kr 30 000

Stiftelsen Sentralbadet litteraturhus, Program litthusodda 2021, kr 75 000

STIFTELSEN SENTRALBADET LITTERATURHUS, Ekstrabevilgninger 2021: Teknisk rigg, kr 50 000

Stiftinga Den norske bokbyen, Boknatta litteraturfestival, kr 50 000

Stray Dog Productions, utvikling av dokumentarserien “Frykt og tillit”, kr 75 000

SYV MIL, “Produsentpodden”, kr 25 000

Talisman Productions Weiss, utvikling av dokumentarfilmen “Kodenavn Nancy”, kr 50 000

Tankesmien Skaperkraft, seminaret “Religionene og jubileene – hvordan feirer muslimer og hinduer kristningen av Norge?”, kr 10 000

Tarjei Leer-Salvesen og Paul Leer-Salvesen, manusutvikling for boken “Søke sannhet”, kr 80 000

Teater Fabel, teaterforestillingen “… så ble alt stille”, kr 50 000

Telemarkfestivalen, fagseminaret "Berekraftig folkemusikk, kr 15 000

Trafo Kunsthall, utstillingen “Krøsus”, kr 50 000

Tromsø internasjonale filmfestival, TIFF Junior 2021: Filmer som utfordrer og skaper refleksjon, kr 75 000

Unge Kunstneres Samfund, “UKS-100” – fagpolitisk program i anledning UKS’ 100-årsmarkering, kr 75 000

Varanger museum IKS, utstillingen “Fra fornorsking til minoritetsvern”, kr 50 000

Vigmostad & Bjørke, utgivelse av boken “Talldemi” av Helge Thorbjørnsen og Michael Dahlen, kr 20 000

Vårt Land AS, utgivelse av boken “Fangenes fengsel” av Andreas Ribe-Nyhus, kr 30 000

Vårt Land forlag v/Vårt Land AS, utgivelse av boken “Klosterliv” av Ann Kristin van Zijp Nilsen, kr 20 000

XM ekstra medium Christian A Wulff, utvikling av dokumentarfilmen “Hostal Ostradal – flukten fra Norge”, kr 50 000

Zdenka Sokolickova og Dagmara Wojtanowicz, utstillingen “Teenagers without land”, kr 40 000

Bevilgninger til mindre søknadssaker i Norsk journalistikk, mai 2021

Anne Giljebrekke, Norsk journalistikk: Selvmordspodden, kr 50 000

Bøygen, Norsk journalistikk: Bøygen 2/21 – “Framtid”, kr 15 000

Camilla Bergland, Norsk journalistikk: Reportasjeprosjektet “Q”, kr 30 000

Erland G. Banggren, Norsk journalistikk: Between Magazine – Issue 04, kr 40 000

Finn Iunker, Norsk journalistikk: Fire artikler om gratisarbeid blant kunstnere, kr 70 000

Foreningen Ballade, Norsk journalistikk: Artikkelseriene “Musikk og hatefulle ytringer” og “Penger og politikk”, kr 70 000

Guri Charlotte Wiggen, Norsk journalistikk: Artikkelserien “Kampen mot barneekteskap” (fra Mali), kr 50 000

Ingerid Jordal, Norsk journalistikk: Fotoreportasjeprosjektet “Gjennomreise”, kr 20 000

Maria Philippa Rossi, Ekstrabevilgninger 2021, Norsk journalistikk: Artikkelserie om isolasjon, kr 50 000

Marie Laland Ekeli, Ekstrabevilgninger 2021, Norsk journalistikk: Reportasjeprosjektet “Eneste som er åpent nå, er Brugata”, kr 30 000

Mariken Lauvstad, Norsk journalistikk: Essayserien “Teaterhistorier” om ikke-vestlige teatertradisjoner, kr 25 000

NORK ZILE, Norsk journalistikk: Utgave 6 av tidsskriftet NORK, kr 30 000

Norsk Filmklubbforbund, Norsk journalistikk: Tidsskriftet Z, forfattere om film, kr 40 000

Norsk tidsskriftforening, Norsk journalistikk: Kurs i teaterkritikk, kr 25 000

Ole Johannes Åleskjær, Norsk journalistikk: Essay om Målfrid Eikemo, kr 20 000

Ole Morten Orset, Ekstrabevilgninger 2021, Norsk journalistikk: Reportasjeprosjektet “Smittevern og pressefrihet”, kr 25 000

Rodrigo Freitas, Norsk journalistikk: Artikkelprosjektet “Den evige ferden”, kr 30 000

seriX, Norsk journalistikk: Serienett 2021, kr 25 000

Sigurd Høst, Norsk journalistikk: Statistikk- og kommentarrapporten “Avisåret 2020”, kr 40 000

Tableau Paper AS, Norsk journalistikk: Livsstilspodden, kr 30 000

Tekstallmenningen, Norsk journalistikk: Nordisk konferanse for kulturtidsskrifter, Bergen, kr 50 000

Tidsskriftet Fett, Norsk journalistikk: Prosjektet “Kritikk 2021”, kr 50 000

Tidsskriftet Fett, Norsk journalistikk: Fett nr. 2-21 – “Føde”, kr 30 000

Universitetsforlaget, Norsk journalistikk: Artikkelserie om juridiske konsekvenser av #metoo i Innsikt, kr 40 000

Vagant AS, Norsk journalistikk: Kommentarspalte om klimakrisen, kr 40 000

Vilde Alette Monrad-Krohn, Norsk journalistikk: En multimedial, litterær samtaleserie om tro og eksistens, kr 20 000

Vårt Land, Norsk journalistikk: “Sekulariseringens konsekvenser: En brevveksling” om Martin Hägglunds “This Life”, kr 30 000