Tildelinger til norsk journalistikk i desember 2021

14. desember 2021

Fritt Ords tildelingsliste er oppdatert med større bevilgninger til norske journalistikkprosjekter i desember.

Det ble i desember bevilget totalt 3 560 000 kroner i støtte til norske journalistikkprosjekter. I listen over prosjekter som ble støttet finner man podkaster, artikkelserier og reportasjeprosjekter.

To prosjekter handler om kristendom og religion blant unge i et ellers sekulært samfunn.
Vårt Land tildeles 125 000 kroner til artikkelserien “Preik! Den ukjente offentligheten”, der målet er å formidle mangfoldet og ståstedet til flere ulike kirkesamfunn, gjennom jevnlige besøk til ti ulike trossamfunn utenfor Den norske kirke, for å skildre og analysere hva de ulike trossamfunnene forkynner.

Nettavisen Framtida.no er bevilget 100 000 kroner til artikkelprosjektet “Ung og religiøs i eit av verdas mest sekulære land”, som skal undersøke hva sekularisering og religion har å si for unges identitet i dag.

Fritt Ord fører også videre støtten til Investigate Europe. Dette er et uavhengig journalistikksamarbeid bestående av erfarne pressefolk fra flere europeiske land. De publiserer tunge og krevende gravesaker i en rekke medier, på tvers av landegrensene, og har satt tydelige spor etter seg i europeisk offentlighet. Den norske journalisten Ingeborg Eliassen er nylig utnevnt til redaksjonssjef for hele Investigate Europe. Stillingen er støttet av Fritt Ord, og med støtte fra oss vil det også bli ansatt en ny norsk reporter. Investigate Europe er bevilget til sammen 800 000 kroner for arbeidet i 2022.

Tildelinger:

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse, Norsk journalistikk: SKUP-konferansen 2022, kr 200 000

Nordiske Mediedager, Norsk journalistikk: Medieundersøkelsen 2022, kr 200 000

Aegean Boat Report, Norsk journalistikk: Dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd ved Middelhavet, kr 100 000

SolumBokvennen AS, Norsk journalistikk: BLA – Bokvennen Litterær Avis 2022, kr 150 000

Terje Emberland, Norsk journalistikk: Podkasten “Nervøse tider”, kr 75 000

Martin Blekkerud, Norsk journalistikk: “Pappatrenerne” – en podkast om barneidrett, kr 75 000

OsloMet – Storbyuniversitetet, Norsk journalistikk: Studien “Å dekke terror. Norske journalisters opplevelse av å dekke terrorangrepene 22. juli 2011”, kr 120 000

Onzonz AS, Norsk journalistikk: Podkasten “Det handler ikke om deg”, kr 50 000

Universitetsforlaget, Norsk journalistikk: “Jussens ukjente historie”, Juridika Innsikt, kr 75 000

Investigate Europe, Norsk journalistikk: Ny norsk reporter til Investigate Europe, kr 500 000

Ingeborg Eliassen, Norsk journalistikk: Norsk redaksjonssjef i Investigate Europe, kr 300 000

Askøyværingen, Norsk journalistikk: Graveprosjektet “Makt i lokalsamfunnet”, kr 120 000

Anders Dunker, Norsk journalistikk: Journalistikk om fremtid, miljø og teknologi, kr 125 000

Radio Latin-Amerika, Norsk journalistikk: Radioserien “A Peace Not Poisoned”, kr 100 000

Se Kunst i Nord-Norge, Norsk Journalistikk: Prosjektet “Skjevfordelt og oversett” i Se Kunst Magasin, kr 100 000

Bergensavisen , Norsk journalistikk: Artikkelprosjektet “Det farlige samfunnet?”, kr 70 000

Vårt Land, Norsk journalistikk: Artikkelprosjektet “Preik! Den skjulte offentligheten”, kr 125 000

Norske Kunstforeninger, Norsk journalistikk: Nye KUNST PLUSS i 2022, kr 80 000

Stiftelsen Kunstkritikk, Norsk journalistikk: Artikkelserien “Nordiske perspektiver på Europa”, kr 100 000

Subjekt AS, Norsk journalistikk: Subjekts anmelderi i 2022 kr 200 000

Kommunikasjonsforeningen, Norsk journalistikk: Kommunikasjonspodden – kommunikasjon i samfunnet, kr 90 000

Torggata Blad v/Hege Vadstein, Norsk journalistikk: Torggata Blad nr. 1 2022, omsorgsnummeret, kr 30 000

Universitetsforlaget, Norsk journalistikk: Reportasjer om viktige endringer i jussen, Juridika Innsikt, kr 100 000

Mediehuset Minerva, Norsk journalistikk: Reportasjeserien “Er et etisk landbruk mulig?”, kr 75 000

Framtida.no v/LNK, Norsk journalistikk: Artikkelprosjektet “Ung og religiøs i eit av verdas mest sekulære land”, kr 100 000

Brønnøysunds Avis, Norsk journalistikk: Reportasjeserien “Gigantoppdrett, den nye oljen eller et overgrep”, kr 200 000

Rasmus Andreas Hungnes, Norsk journalistikk: Spelkritikk i 2022, kr 100 000