Ungdommens ytringsfrihetsråd på Bergen internasjonale litteraturfestival

25. februar 2021

Høsten 2020 lanserte Norsk PEN og Fritt Ord prosjektet Ungdommens ytringsfrihetsråd.

Rådet består av 16 unge mennesker fra hele landet, og har i oppdrag å diskutere og vurdere ungdoms utfordringer og muligheter i dagens ytringsfrihetsklima. De skal kartlegge hvordan det står til med ytringsfriheten i deres egen aldersgruppe, og komme med konkrete forslag til hvordan flere unge kan bli engasjert i den offentlige debatten. Rådet ledes av Nancy Herz.

Fredag 12. februar 2021 deltok Herz på arrangementet «Generasjonssamtale III: Kan alle få seie det dei vil?» sammen med Kjersti Løken Stavrum, leder av regjeringens Ytringsfrihetskommisjon. Ordstyrer var samfunnsdebattant Mohamed Abdi.

Sammen reflekterte de over hva ytringsfrihet betyr i Norge i dag. Hvem er det som hever stemmen på skolen, på arbeidsplassen og i det offentlige rom? Hvilke rolle spiller religion? Hvor stort problem er falske nyheter og hatefulle ytringer i sosiale medier?

Og ikke minst: tenker generasjonene ulikt omkring hva det er greit å ytre seg om?

Bergen internasjonale litteraturfestival for sakprosa og skjønnlitteratur, også kjent som LitFestBergen, ble arrangert 10.-14. februar 2021 på Litteraturhuset i Bergen.

Informasjon om Fritt Ords prosjekter for ungdom og studenter finnes her.