Vil løfte debattene om Norges fremtid

8. juni 2021

En unik konstellasjon går sammen om en ny arena for ærlige, folkelige og inkluderende debatter om store utfordringer for Norges fremtid. Bak initiativet står Stiftelsen Fritt Ord, Ferd, Forskningsrådet og Amedia.

Med sine mer enn 80 aviser over hele landet vil Amedia bidra ved å speile og synliggjøre «Debattene om Norges fremtid» og la folk engasjere seg. – Dette er et demokratiprosjekt, sier administrerende direktør Knut Olav Åmås i Fritt Ord.

Leder for prosjektet er Bente E. Engesland, kjent som næringslivsleder og mangeårig redaktør i NRK, Allergruppen og Aftenposten. – Folk vil lære, forstå og få muligheten til å delta i samfunnsdebatten. Vi satser spenstig på en arena der næringsliv, kultur, politikk og forskning kan møtes på like vilkår. Kriteriet er åpenhet, ingen hemmeligheter, sier Engesland, som tok initiativet til «Debattene om Norges fremtid» sammen med Fritt Ord.

– Vi har en vital samfunnsdebatt i Norge, men det trengs mer ordskifte om de store verditemaene og samfunnsendringene. Særlig viktig er det å finne kunnskapsrike debattanter som ikke allerede fyller alle flater, og å få folk fra vidt forskjellige miljøer til å møtes for litt grundigere samtale. Vi vil bore dypere, sier Knut Olav Åmås.

Eier og styreleder i Ferd, Johan H. Andresen, sier prosjektet skal være til inspirasjon: – Vi som investerer i fremtidsrettede næringer bør også være mer konkrete og direkte engasjert i samfunnsutviklingen. Ved å inkludere flere, gå dypere i sakene, og ved å følge dem opp, har denne satsingen forutsetninger for å skape varige verdier og sette tydelige spor, sier Johan H. Andresen.

Partene tror konstellasjonen kan bli en konstruktiv og positiv drivkraft for løsninger på klima- og miljøkrisen, konsekvenser av pandemien, teknologiutfordringer og sosiale spenninger – ved å gi innspill i full åpenhet og være inkluderende.

Forskningsrådet og Amedia mener prosjektet gir en gyllen sjanse til å bidra med mer kunnskap og større bredde i formidlingen til publikum. – Mange av våre avisredaksjoner og profilerte medarbeidere vil være aktivt engasjert i prosjektet, sier Stig Finslo, direktør i Amedia.

– Vi ønsker å styrke akademisk frihet og ytringsfrihet. En ny og fragmentert mediehverdag gjør at hver og en av oss kan isolere oss i våre egne ekkokamre, og derfor er det viktigere enn noensinne å være med på prosjekter som løfter frem samfunnsdebatt og å utfordre perspektiver, sier administerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Oppstarten skjer i Tromsø og Lofoten og handler om «det blå gullet»: – Her skal vi drøfte miljø- og ressursproblemene i havet og jakte på nye muligheter for fiske- og sjømatnæringene, sier Bente E. Engesland. De første sesjonene skjer i nært samarbeid med mediehusene Nordlys, Lofotposten og Nettavisen.

Om Amedia:
Amedia er landet største utgiver av lokale medier. Amedias over 80 abonnementsaviser og nettaviser når daglig nær 2 millioner lesere.

Om Ferd AS:
Ferd er et familieeid investeringsselskap som er eid av femte og sjette generasjon Andresen. Vi har kalt investeringsselskapet vårt Ferd, fordi det i ordets rette forstand er “en reise uten ende”. Vi jobber for å skape verdi for selskaper og enkeltmennesker. Som aktiv eier og investor tilfører vi ikke bare kapital, men også kompetanse, nettverk og vilje til å prøve nye ting.

Om Forskningsrådet:
Norges forskningsråd er en forskningspolitisk rådgiver for regjeringen og departementene og fordeler årlig rundt ti mrd. kr. til forsking og innovasjon.