Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv

11. august 2022 kl. 09:30–11:00 Uranienborgveien 2, 0258 Oslo

Fritt Ord og Fafo inviterer til lansering av en ny studie om hvordan arbeidsgivere opplever, vurderer og erfarer arbeidstakeres ytringsfrihet og varsling.

Oppmerksomheten om arbeidstakeres ytringsfrihet og varsling er stor, noe ikke minst vårens saker i Forsvaret har bidratt til. Likevel finnes det få undersøkelser med et arbeidsgiverperspektiv. Hvordan håndterer arbeidsgiverne dette? Hvor går grensen mellom arbeidsgivers styringsrett og ansattes lojalitetsplikt?

Et grunnleggende spørsmål er når ledere mener at det er legitimt å begrense arbeidstakernes ytringsfrihet. En fersk undersøkelse viser at arbeidsavtalene ofte hindrer arbeidstakerne i å ytre seg om forhold på arbeidsplassen. Tre av ti ledere mener at arbeidstakerne bør ha begrensede muligheter til å snakke offentlig om egne arbeidsvilkår. To av ti mener det samme om faglige ytringer. Til tross for flere lovendringer viser det seg dessuten at det å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen fremdeles er en risikosport. Rundt to av ti arbeidstakere sanksjoneres, og fire av ti svarer at ingen ting skjedde da de varslet om det kritikkverdige forholdet til noen med myndighet til å gjøre noe med det.

Anne Mette Ødegård fra Fafo vil lede seminaret og samtalen, mens forskningsfunn vil bli presentert av Sissel Trygstad, Fafo.

På seminaret møter du Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, Paal Behrens, leder for arbeidsliv i Finansforbundet, Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør i Spekter, Bård Eirik Ruud, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund og Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord.

Arrangementet er åpent for alle.
Det vil også bli strømmet på nett for de som ikke har anledning til å delta fysisk:

Velkommen!

Fafos forskningsprosjekt «Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv» er gjennomført på oppdrag for Fritt Ord, og er en del av Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge 2020–22.