Litteraturhuset i Oslo

Fritt Ord tok i 2005 initiativet til opprettelsen av Norges første litteraturhus, etablert etter mønster av tilsvarende institusjoner i Europa. En hovedtanke bak huset var å gi litteraturen en ny arena i Norge.

www.litteraturhuset.no

Litteraturhuset drives av Stiftelsen Litteraturhuset, og holder til i Wergelandsveien 29, Oslo. Bygget ble tegnet av arkitekt Henry Fearnley Coll og oppført for Oslo Lærerskole i 1932. Fritt Ord finansierte og var byggherre for tilpasning av bygget til litteraturhus i 2006–2007, og Litteraturhuset åpnet for publikum 5. oktober 2007. Huset drives av den frittstående Stiftelsen Litteraturhuset, etablert av Fritt Ord i 2006. Stiftelsen Litteraturhuset mottar årlige bidrag til driften, og står ansvarlig for daglig drift, profil og programtilbud.

Litteraturhuset har 3500 kvm tilgjengelig, og inneholder blant annet auditorier, bokhandel, kafé, utstillingslokaler og seminarrom.

Huset gir rom for et bredt spekter av aktiviteter, deriblant forfattermøter, debattmøter, konserter, utstillinger, skrivekurs og skolebesøk. Huset hadde 240 000 besøk i løpet av første driftsår, og 76 000 publikummere deltok på mer enn 670 arrangementer.

Det er Fritt Ords håp at Litteraturhuset vil fungere som en møteplass for alle som har interesse for litteratur – lesere, forfattere, studenter, skoleelever og folk i bokbransjen, og at kulturinstitusjonen vil inspirere til debatt og økt interesse for skjønn- og faglitteratur.