Nyheter

Fop 2021   smalere

Fritt Ords Pris 2021 til Jan Grue, Bjørn Hatterud og Olaug Nilssen

7. april 2021

PRESSEMELDING 8.4.21

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2021 tildeles forfatterne Jan Grue, Bjørn Hatterud og Olaug Nilssen for deres sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge.

024 utlysning kritikerstipend 30051220180922

Fritt Ords kritikerstipend: Den gode kritikken 2021-2022

6. april 2021

Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender à 200 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV/radio.

Bib21 2

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2021–22: FRI TANKE / FRI TALE

25. mars 2021

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling og meningsutveksling med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om ytringsfrihet eller dagsaktuelle ytringsfrihetsspørsmål.

Frittord tegner cmyk ok

Arbeidsstipend for satireteiknarar

24. mars 2021

Humor, brodd og råskap: Satireteikninga sparkar oppover og avkler makta. Ho er til for å kritisere og gje motstand. Dei beste teikningane i denne sjangeren får oss til å sjå saker og politiske tilhøve, jamvel oss sjølve, med eit nytt blikk.

Monitor april 2021

Status for ytringsfriheten i Norge: Hva sier befolkningen i 2020 – og hva har endret seg de siste 5 årene?

22. mars 2021

Stiftelsen Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning inviterer til livestrømmet lansering av de første funnene fra den nye befolkningsundersøkelsen om ytringsfrihet, med påfølgende samtale mandag 19. april 2021 kl. 10.00–11.30.

Eofctuiu8aako z

Anders Hammer nominert til Oscar

15. mars 2021

Dokumentarfilmen «Do Not Split» om protestene i Hongkong i 2019 er nominert til Oscar for beste kortdokumentar. Fritt Ord gratulerer!

Systerspel2

Tildelinger til mindre, ordinære søknadssaker og journalistikksaker i februar 2021

5. mars 2021

Fritt Ords tildelingsliste er oppdatert med bevilgninger til mindre, ordinære søknadssaker og mindre søknader i ordningen Norsk journalistikk i februar 2021.

Favourite war2

Trailer-konkurranse for animasjonsfilmen «My Favorite War»

26. februar 2021

- «My Favorite War» er en propagandafilm for ytringsfrihet, demokrati, prestekrager og melk, sier den norsk-latviske regissøren Ilze Burkovska Jacobsen.

Litfestbergen, 2021

Ungdommens ytringsfrihetsråd på Bergen internasjonale litteraturfestival

25. februar 2021

Høsten 2020 lanserte Norsk PEN og Fritt Ord prosjektet Ungdommens ytringsfrihetsråd.

Anno2020, v5   ny tittel

Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020

20. februar 2021

Rapporten Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020 trekker linjene til den forrige undersøkelsen i 2014 i lys av hendelser og utviklingstrekk på fire felt: litteratur, scenekunst, visuell kunst og film.

Frittordkonkurransen instagramslide12

Husk leveringsfrist for årets Fritt Ord-konkurranse, 15. mars

19. februar 2021

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en årlig konkurranse der elever utformer bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Årets tema er 22. juli. Innleveringsfrist 15. mars 2021.

Hashi

Tildelinger til større, ordinære søknadssaker og journalistikksaker i februar 2021

16. februar 2021

Fritt Ords tildelingsliste er oppdatert med bevilgninger til større, ordinære søknadssaker og søknader til ordningen Norsk journalistikk i februar 2021.

93o shortlist homepage rev 2 0

Tre norske dokumentarfilmer på Oscar-kortliste

10. februar 2021

De tre norske dokumentarfilmene «Gunda», «Kunstneren og tyven» og «Do Not Split» er på kortlisten til å bli Oscar-nominert. Fritt Ord gratulerer!

Project.media, copy

Call for nominations for the 2021 Free Media Awards

18. januar 2021

The Fritt Ord Foundation and The ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius hereby invite nominations of independent journalists, bloggers, Internet media and newspapers for the 2021 Free Media Awards.

Jan grue

Tildelinger til mindre, ordinære søknadssaker, journalistikksaker og ekstrabevilgninger i desember 2020

11. januar 2021

Fritt Ords tildelingsliste er oppdatert med bevilgninger til mindre, ordinære søknadssaker, søknader til ordningen Norsk journalistikk og ekstrabevilgninger i desember 2020.

001 fritt ord pris 56381220200114

Forslag til Fritt Ords Pris 2021

6. januar 2021

Stiftelsen Fritt Ord deler hvert år ut Fritt Ords Pris til personer eller institusjoner som i særlig grad har vist ytringsmot og arbeidet for å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, spesielt ved å stimulere den levende debatt.