– Slik kan vi unngå låse debattene i varige kulturkriger.

16. november 2023

– Man må ha poler for å få debatt. Når noe står på spill, blir det driv i saker, men det høye konfliktnivået og den uforsonlige tonen vekker bekymring for selve demokratiet, sier forfatter og samfunnsgeograf Anja Sletteland – med doktorgrad i «låste debatter». Kontroversen rundt NRK-programmet Hjernevask som fikk henne interessert i debatter «som går bananas» – og i kanselleringer. Nå skriver hun bok om hvorfor det skjer og hvordan vi kan unngå evige skyttergravskriger der ingen hører på hverandre.

Se tildelinger som Fritt Ord har gitt i oktober.

Forfatter og samfunnsgeograf Anja Sletteland har fått midler til å skrive boken «Perpleksitetens tid». Boken skal ta for seg hvordan noen offentlige debatter «går i lås» uten at partene kommer videre, og hva som kan gjøres for at enkeltdebatter og i verste fall hele samfunn kan unngå å havne i varige polariserte skyttergravskriger og såkalte «kulturkriger».

– Tittelen er en arbeidstittel, og den viser til en utbredt følelse av at samtiden er uoversiktlig og full av politiske minefelt, sier forfatteren.
– Ytringsfriheten er utvidet til et historisk nytt nivå, men for mange oppleves ytringsrommet som trangt og ubehagelig. Særlig i sosiale medier møter meningsmotstandere hverandre med fiendtlighet. Argumenter erstattes av stempling, og motargumenter blir hets. Det høye konfliktnivået og den uforsonlige tonen vekker bekymring for selve demokratiet, forklarer Sletteland om hovedproblemet i «perpleksitetens tid». Boken hennes skal bli en analyse av konfliktene som ulmer under overflaten i norsk offentlighetskultur. Den tidligere førsteamanuensisen ved Oslo Met, nå fulltidsforfatter, har en doktorgrad i «låste debatter». Hun mener Norge og Vesten står midt i en demokratisk revolusjon der stadig flere grupper krever anerkjennelse og likeverd, noe som fører til gnisninger og kamp om definisjonsmakt.

Polarisering skaper driv
Samfunnsgeografen minner om at polarisering er utslaget av noe positivt.
– Det har jo aldri vært så mange perspektiver til stede i debatten som nå, sier hun.
– Verden har blitt ufattelig mye større, og ingen aksepterer lenger å bli ekskludert fra samtalen eller historien.
Dette følger av flere tiår med utvidelser av ulike gruppers rettigheter, og så toppes det av teknologien som gjør sosiale medier mulig. Konfliktene dette skaper, er imidlertid ikke bare noe negativt for samfunnet.
– Man må ha poler for å få debatt. Når noe står på spill, blir det driv i saker.

Fra Hjernevask til Israel-Palestina
Sletteland har i et tiår vært ekspertkommentator for norske konflikter i Samtiden, Morgenbladet, Klassekampen og Minerva, blant annet i spalten «Anjalysen». Me too, islam, rasisme, transrettigheter, ulv, «mannosfæren» på nett samt høyre- og venstrepopulisme er blant debattene Sletteland har «anjalysert». Interessen for debatter som «går bananas», som hun sier, startet med debatten i NRK-programmet «Hjernevask», om hvorvidt menn og kvinner er «født sånn eller blitt sånn».
– Hele den debatten var en nedadgående spiral av fiendtlighet, stort sett basert på gjensidige misforståelser. Jeg fikk en fornemmelse av at det var noe med dynamikken i disusjonen, noe relasjonelt, som bidro til at konflikten eskalerte.

Doktorgraden hennes undersøkte verdens mest kjente eksempel på dette: Israel-Palestina-konflikten.
– Konflikten har faktisk ikke bare to sider, men flere parter som ikke anerkjenner hverandre. Alt som den ene parten skriver og sier, blir systematisk misforstått og vranglest av de andre partene.

Anomi og knuste drømmer
Avhandlingen om dette ledet til en teori om hvordan konflikter går i lås – eller ender i «politisk anomi». Begrepet anomi er hentet fra sosiologifaget, og viser til en tilstand der samfunnets normer og regler ikke lenger er sterke nok til å regulere folks oppførsel.
– Anomi oppstår ofte i perioder preget av raske samfunnsendringer, og når det blir langt mellom samfunnets kulturelle mål og individenes forutsetninger for å nå dem, sier Sletteland.
Det klassiske eksempelet er USA, der den amerikanske drømmen ga løfter om at man kunne komme langt dersom man bare hadde nok vilje og talent, mens virkeligheten for mange amerikanere var at de møtte strukturelle hindringer på veien.

Stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar 2021.  Foto: Erin Schaff/The New York Times
Stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar 2021 er et av de mest kjente og ekstreme utslagene av en polarisert samfunnsdebatt. Foto: Erin Schaff/The New York Times

Norges versjon av en en knust drøm, sier Sletteland, er avstanden mellom samfunnets løfter om full likeverd og full ytringsfrihet på den ene siden, og de faktiske hierarkiene som former relasjonene mellom grupper og hva man kan si uten å møte hard motstand på den andre.
– Dette misforholdet fører til at en rekke ekskluderingsstrategier trenger inn i offentligheten, hvor de skaper konflikter rundt retten til å snakke fritt. Det har skjedd i dagens politiske USA, i det mange nå kaller en kulturkrig. Vi ser slike tendenser i stadig flere norske debatter, som de om rasisme og om krigen i Gaza.

Gruppeidentitens tid
– Vi lever nå i «gruppeidentitetens tid». Når individer blir assosiert med en gruppeidentitet, oppstår det konflikter om hva man får lov til å si og gjøre på vegne av gruppen. Problemet er at gruppeidentitet aldri passer helt med virkeligheten. Alle enkeltpersoner har jo flere identiteter, for ikke å snakke om verdier, ideologier og personlige erfaringer, sier hun. Hun håper boken kan bidra til å finne veien videre.

– Alle vanskelige debatter trenger ikke havne i politisk anomi. Det som trengs, er normer for perspektivmangfold som passer bedre i dagens samfunn. Utvidelsen av demokratiet har ført til at vi må forholde oss til radikalt ulike virkelighetsoppfatninger og finne nye måter å håndtere problemene på. «Perpleksitetens tid» skal gå i dybden på fire debatter: menns sårbarhet, transrettigheter versus kvinners rettigheter, rasisme og Me too. Ideen er blitt til over mange år, sier forfatteren, men skrivearbeidet begynner høsten 2023. Boken skal etter planen utgis i februar 2025.

Teater om det nye Kina
Fritt Ord har i oktober også støttet teateroppsetningen «Made in China» ved dramatiker, regissør og skuespiller Espen Klouman Høiner. Stykket skal utfordre det «eurosentriske blikket på Kina og det store og allmektige ’Jeg’et’». Men det er også en kunstnerisk refleksjon over et statlig kinesisk system som i økende grad bruker sin høyteknologiske innovasjon til å overvåke og undertrykke sine samfunnsborgere – og som eksporterer disse metodene.

Teaterskaper Høiner kaller stykket en «framtidsmytisk skapelsesberetning» om en kommende sivilisasjon, basert på en sammensmeltning av gammel, østlig spiritualitet og moderne, vestlig teknologifilosofi der daoisme møter kybernetisk teknologiforståelse. Ikke minst er Høiner opptatt av stillhet.

– Stillheten vekker til live noe nytt, inviterer oss til å være oppmerksomme på omgivelsene våre og skaper rom for det som ennå ikke er sagt eller tenkt.
Teaterstykket settes opp fem ganger på Brent Busk Teater på Nesodden i mai 2024. Les mer under utvalgte prosjekter.

Kloumann høiner
Manus til Made in China. Scene fra "Den skinnende byen". Espen Klouman Høiner. Skogen der Made in China skal spilles i 2024.
Foto gjengitt med tillatelse.

Satireutstilling i Drøbak i 2024
Fritt Ord har i samme tildelingsrunde bevilget kr 75 000 kroner til en soloutstilling av karikatur- og satiretegneren Fadi Abou Hassan, kjent som Fadi ToOn. Den planlagte utstillingen «I have No Mouth, and I Must Scream» åpner i mars 2024 på Avistegnernes Hus. Utstillingen er, som beskrevet, en visuell kommentar til verdens kriser – kriger, klima, flyktninger, vold mot kvinner. Fadi gjør det, som han sier selv, «with black humour, and sometimes irony» og kommenterer med sin strek både krigen i Ukraina, «det dødelige Middelhavet», kunstig intelligens og LHBT+-rettigheter.

– We know that the cartoons speak a universal language. Sometimes the text needs to be translated, but that is unnecessary for most cartoons. You can cry, laugh, or get excited about them at first glance, sier han.

Fritt Ord har støttet flere utstillinger Fadi ToOn står bak, blant annet «A Colorful Human World» (2017) og «Cartooning for Climate Change». Han mottok også et av Fritt Ords første satirestipend i 2021.

News
Skjermbilde 2023 11 03 kl. 13.06.05
Illustrasjoner: FadiToOn

Store, ordinære bevilgninger oktober 2023 (søknader om mer enn kr 100 000)

A Night With Buddha Festival, Maryam Sharifi, festivalen A Night with Buddha, kr 50 000

Alf van der Hagen, manusutvikling av boken “DU – de andres historie”, kr 100 000

Amnesty International Norge, kampanjen “Skriv for liv” 2023, kr 100 000

Anders Bache, manusutvikling av boken “Roald Amundsens siste pass”, kr 100 000

Anja Sletteland, manusutvikling av boken “Perpleksitetens tid”, kr 125 000

Antipode Films AS, produksjon av dokumentarfilmen “Past Future Continuous”, kr 300 000

Assad Siddique, manusutvikling av boken “Men størst av alt er ærligheten”, kr 125 000

Audiatur Bokhandel AS, Møllebyen Litteraturfestival 2024, kr 150 000

Bjørn Gregory-Stærk, manusutvikling av boken “Å endre mening”, kr 100 000

Christin Grilstad Prøis, manusutvikling for teaterforestillingen “Take off Svelvik”, kr 60 000

Den Norske Helsingforskomite, rapport om norsk næringslivs omgåelse av sanksjonene mot Russland, kr 200 000

Dox Division AS, produksjon av dokumentarfilmen “Facing War” om Jens Stoltenberg, kr 250 000

Einar Haakaas, manusutvikling av boken “Skattejakt”, kr 100 000

Espen Klouman Høiner, teateroppsetningen “Made in China”, kr 75 000

Espen Rasmussen, fotoprosjektet “Black Mountain”, kr 125 000

Eurozine, Eurozine 2024: Sustaining the Zeitgeist Archive, kr 200 000

Fadi Abou Hassan, utstillingen “‘I Have No Mouth, and I Must Scream’ – a visual commentary on the world’s crises”, kr 75 000

FENOMEN TV FILM OG SCENE AS, utvikling av dokumentarserien “Ikke er det kvinner og ikke er det fotball”, kr 100 000

Festspillene i Bergen, manusutvikling av Festspillenes jubileumsbok, kr 100 000

Filmbyrået Jack AS, “Jack presenterer!” 2024, visningsserie for kunst og film, kr 100 000

Forbundet Frie Fotografer, FFF 50 år – manusutvikling og utgivelse av jubileumspublikasjon, kr 50 000

Forteller Marianne Stenerud, arrangementsserien “Filosofisk salong”, kr 50 000

Freemuse, The State of Artistic Freedom 2024, kr 250 000

Fri Film AS, produksjon av kortfilmen “Oxygén”, kr 50 000

Fri Film AS, utvikling av dokumentarfilmen “Yoga for gangsters”, kr 100 000

Fønix Mediehus AS, produksjon av dokumentarfilmen “Jeg heter …”, kr 50 000

Greenlightdistrict ved Kunsthall Grenland med fl., kunstfestivalen Greenlight 2024 – “The Curse of an Unstoppable Appetite”, kr 100 000

Harnoor Bhangu, utstillingen “Cooking, Time?”, kr 75 000

Haugtussa Film AS, markedsføring og lansering av dokumentarfilmen “Mammaen i meg”, kr 25 000

Hege Kofstad, manusutvikling av boken “En norsk spion” om Gunvor Galtung Haavik, kr 100 000

Helene Berger Lindh og Fanny Bratland Andersen, manusutvikling av boken “Bjørnen sover”, kr 75 000

Henriette Kirkaune Sandven, bokmanuset “Diagnosefellen – et barnepsykiatrisk perspektiv på bruken av diagnoser hos barn og unge”, kr 100 000

Herlig Film og TV AS, produksjon av dokumentarfilmen “Hele meg”, kr 200 000

HivNorge, produksjon av dokumentarfilmen “Da hiv kom til Norge”, kr 150 000

Håkon Fostervold Høydal, manusutvikling av boken “To menn”, kr 100 000

Index On Censorship, Index on Censorship 2023-2024, kr 300 000

Ingeborg Senneset, manusutvikling av boken “Birgit Skarstein: Det kunne vært deg”, kr 100 000

International Press Institute (IPI), “Russia’s War on Ukraine: Monitoring and Defending Press Freedom”, kr 200 000

Ivar Brandvol, manusutvikling av boken “Ikke si det til noen – 10 historier russen sier er helt sanne”, kr 100 000

Johanne Bergkvist, manusutvikling av boken “Fange Z 9103” om Milos Karoli og norske roms holocaust, kr 120 000

Johannes Toft, produksjon av dokumentarfilmen “Bestemødre for fred”, kr 50 000

John Yngvar Jones, dokumentasjons- og bokprosjektet “Observing and Documenting (In) Justice”, kr 100 000

Karoline Grindaker, den digitale plattformen “###ARMENIANS LIVES”, kr 100 000

Koko Film AS, produksjon av dokumentarfilmen “Tog”, kr 200 000

Kunsthall Stavanger, utstillingen “Break, Take, Erase, Tally” ved Jumana Manna, kr 100 000

Kunsthall Trondheim AS, “Tongues of Fire” – Kunsthall Trondheim vinterutstilling 2024, kr 50 000

LL Det Norske Teatret, utvikling av teateroppsetningen “Hijab: Val-fri-dom”, kr 75 000

Maria Simonsen, produksjon av dokumentarfilmen “Så mye hadde jeg”, kr 50 000

Markus Mollestad, festivalen Et årsverk 2023 – “Verden akkurat nå”, kr 90 000

Martin Høgberget, manusutvikling for spelet “Marie Andersen fra Elverum” (om Marie Hamsun), kr 75 000

Medieoperatørene as, produksjon av dokumentarfilmen “Illusjoner”, kr 200 000

Medieoperatørene as, utvikling av dokumentarfilmen “Hjertespråk”, kr 75 000

Mikrofilm AS, produksjon av den essayistiske dokumentarfilmen “Verdens navle”, kr 100 000

Monster Scripted AS, utvikling av dokumentarfilmen “Nordlandsmafiaen”, kr 100 000

Motforestillinger (MOFO), teaterprosjektet “Motforestillinger” på HUMAN 24, kr 75 000

Nicole Rafiki, manusutvikling av kunstboken “Veien hjem igjen”, kr 50 000

Nora Svalheim, turné for teateroppsetningen “Jeg er en Hedde”, kr 50 000

Nordisk poesifestival – Rolf Jacobsen-dagene, Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene 2024, kr 125 000

Norske Grafikere, katalog og formidling tilknyttet utstillingen “Turbulens 2024”, kr 70 000

Oddakonsertene, “Lokalhistorie i ord og toner” – utvikling av to musikaler, kr 75 000

Oslo Kunstforening, seminaret "Kunsten etter døden – hvem tar ansvar for arkiv og samling? ", kr 50 000

Per Arne Totland, manusutvikling av biografi om Fritz Wedel Jarlsberg, kr 100 000

Purple Production Herman Bernhoft, oppsetning av teaterstykket “Kjære Michelangelo”, kr 50 000

Ragnhild Bjørnsen, manusutvikling av boken “Barn på flyttefot”, kr 75 000

Reuters Institute for the Study of Journalism – University of Oxford, Digital News Report 2024–2026, kr 705 000

Ronny Rene Raveen, manusutvikling av boken “Hvordan kunne det gå sånn med deg, du som var politimann?”, kr 75 000

Rønnaug Jarlsbo, manusutvikling av boken “Tvillingene”, kr 100 000

SAFEMUSE, SAFE HAVENS FOR ARTISTS, markeringen “Fri Kunst 2024”, kr 75 000

SALT art & music (HAVFERD AS), litteraturfestivalen God natt, Oslo 2024, kr 125 000

Sancaq Production, “Silenced Voices: Promoting Freedom of Expression in Azerbaijan”, kr 150 000

Scholars at Risk Network, “Scholars at Risk – Free to Think Report”, kr 200 000

Snow Stories AS, utvikling av dokumentarserien “Jødiske stemmer”, kr 100 000

Steinar Suvatne og Jørgen Gilbrant, manusutvikling av boken “Rosekrigene – Arbeiderpartiets fall og mulige gjenoppstandelse”, kr 150 000

Stiftelsen Nobels Fredssenter, dialogarrangement med Megan Phelps-Roper, kr 50 000

Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival, tre sideprogrammer under TIFF2024, kr 250 000

Stiftinga VITI, trykksak til utstillingen “Allmenningens Tragedie”, kr 50 000

Stær AS, co-produksjon av dokumentarfilmen “A Sweetness From Nowhere”, kr 150 000

Støttegruppen for fred i Colombia, konferansen “Sammen for Fred i Colombia”, kr 50 000

Tarjei Leer-Salvesen, manusutvikling for ny utgave av boken “Innsyn i praksis”, kr 75 000

Teater Manu, teateroppsetningen “Ned med hendene”, kr 75 000

The Global Art Project, kunstprosjektet “Sustaining the Otherwise” – konferanse og publikasjon, kr 125 000

Thomas Spence, manusutvikling av boken “Demokrati til salgs: Om knep og metoder og kommunikasjonsbransjen”, kr 125 000

Tine Eide, manusutvikling av boken “Frilanser i mediebransjen”, kr 100 000

Tine Semb, samtalerekken «Art and public space: Queer visibility as activism», Karmaklubb* på Kunstnernes Hus, kr 75 000

Tommy Halvorsen, manusutvikling av boken “Tyskerbarnebarn”, kr 60 000

Toni Usman Produksjoner, teateroppsetningen “Dødsstraff”, kr 100 000

Torgeir Ekerholt Sæveraas, manusutvikling av boken “Om krigen – i litteraturen”, kr 125 000

Trondheim Dokumentarfestival, Trondheim Dokumentarfestival 2023, kr 100 000

Twentyone Pictures, produksjon av dokumentarfilmen “Samfunnet”, kr 200 000

Utenfor Allfarvei Forlag AS, utgivelse av boken “Milliardranet i Barentshavet” samt juridisk bistand, kr 100 000

Vereinigung fuer die Demokratie e.V., “ROMB: Creative Digital Storytelling”, kr 150 000

Vibeke Løkkeberg, ferdigstillelse av dokumentarfilmen “Long road to the director’s chair” (1973), kr 150 000

Vilde Bratland Hansen, manusutvikling av boken “Jeg kjenner en overgriper”, kr 100 000

Øystein Milli, manusutvikling av boken “Seriemorderen fra Tistedal”, kr 100 000

Øyvind Rogstad, den digitale publikasjonen “De tause taler ut”, kr 75 000

Åshild Mathisen, manusutvikling av boken “Om menn og ledelse”, kr 100 000