Hvordan søke støtte

Logg inn i Fritt Ords søknadssenter for å levere søknad, utbetalingsanmodning og rapport.

Opprettelse av bruker

Vi tar kun imot elektroniske søknader. Når du registrerer deg, må du oppgi e-postadresse, postadresse og telefonnummer. Dersom søknaden blir innvilget, skal all videre kommunikasjon også skje gjennom søknadssenteret. Utbetalingsanmodninger og rapporter skal sendes inn her, med mindre annet er avtalt.

Veiledning

Dersom du har spørsmål om hvordan du skal sende inn en søknad, eller om hvilke prosjekter som kan motta støtte fra Fritt Ord, kan du ta kontakt med oss på e-post (post@frittord.no), eller telefon 23 01 46 46. Det er også mulig å kontakte personer i administrasjonen direkte.

Glemt brukernavn eller passord

Brukernavnet ditt hos oss er e-postadressen din. Dersom du har glemt passordet ditt, kan du trykke på «Glemt passord» på innloggingssiden. Du får da tilsendt en e-post med et nytt passord. Bruk dette til å logge deg på. Deretter kan du velge å beholde det tilsendte passordet eller endre til et annet ved å velge «Kontaktperson» i menyen til venstre, og deretter «Endre passord».

Behandling

Behandlingstid for søknader er mellom fem og åtte uker. Vi krever at du sender oss fullstendige søknader med alle obligatoriske vedlegg. Dersom du ønsker å ettersende noe informasjon (f.eks. en intensjonsavtale eller oppdatert finansieringsplan), må dette avtales. Ettersendt materiale må sendes inn på e-post, til post@frittord.no. Merk e-posten med søknadens prosjektkode.

Svar på søknaden sendes direkte til deg på e-post, og en oversikt over innvilgede søknader publiseres på Fritt Ords hjemmeside. Svarene sendes ut i to omganger, hvor søknader om over kr 100 000 får svar først. Dersom du ikke har fått svar i første omgang, er din søknad fortsatt under behandling.

Avslag

Fritt Ord gir ikke formelle begrunnelser på avslag, men dersom du tar kontakt på post@frittord.no eller telefon 23 01 46 46, kan du få snakke med en saksbehandler.

Sender du inn en søknad som er identisk med en tidligere avslått søknad, vil ikke denne bli vurdert på nytt. Det er derimot mulig å sende inn en ny og forbedret versjon av søknaden. Da bør du nevne eksplisitt hvilke områder av søknaden og prosjektforutsetningene som er endret.

Ditt ansvar som innsender av søknad

Innsendte søknader er knyttet til din bruker, og kan ikke overføres til andre. Dersom det er noen andre som skal sende inn utbetalingsanmodning eller sluttrapport på ditt prosjekt, må de få tilgang til ditt brukernavn og passord. Du kan også selv be om å få overført støttebeløpet til en annen mottaker. For organisasjoner hvor flere personer jobber på samme prosjekt, kan det være nyttig å kun ha én felles brukerkonto for organisasjonen.