Fritt Ords søknadsfrister våren 2020

1. april 2020

OBS: husk korrekt merking av søknaden i søknadsskjemaet.

Det skal ikke sendes inn søknad om støtte til samme prosjekt i flere utlysninger. Det skal ikke sendes inn lik søknad på prosjekt som allerede er avslått.

Hvis du glemmer å merke søknaden, skal du ikke sende inn på nytt, men gi beskjed på e-post til post@frittord.no. Da ordner vi det manuelt.

Spørsmål om avslag på tidligere søknader eller nye søknader som skal leveres, sendes til post@frittord.no. Svar kommer raskt. Vi svarer ikke på søknadsspørsmål på telefon disse dagene.

I forbindelse med koronapandemien lyste Fritt Ord 17. mars 2020 ut 40 millioner kroner i ekstrabevilgninger. Utlysningen gjelder prosjekter som er relatert til den situasjonen koronakrisen skaper. Første søknadsfrist for ekstrautlysningen var 31. mars.

For neste søknadsrunde gjelder følgende frister:

Torsdag 30. april klokken 15

Ekstrautlysningen i forbindelse med koronakrisen
Krav til søknaden
NB! Merk søknaden med «Ekstrabevilgninger 2020» i tittelfeltet i søkndsskjemaet.

Tirsdag 5. mai klokken 15

Ordinære søknader (f.eks. dokumentarfilm, dokumentarfoto, festivaler, konferanser og seminarer, teaterprosjekter, manusutvikling og utgivelse av sakprosa. Gjelder prosjekter som ikke springer ut av koronakrisen eller er vesentlig forandret på grunn av den).
Krav til søknaden
Ordinære søknader merkes ikke – skriv kun prosjektets navn i tittelfeltet i søkndsskjemaet.

Fredag 8. mai klokken 15

Norsk journalistikk
Krav til søknaden.
NB! Merk søknaden med «Norsk journalistikk» i tittelfeltet i søkndsskjemaet.

Fredag 8. mai klokken 15

Fritt Ords kritikerstipend: Den gode kritikken 2020-2021
Krav til søknaden
NB! Merk søknaden «kritikerstipend» i tittelfeltet i søkndsskjemaet.

Ettersom disse fristene kommer tett, er det fint om du sender inn søknaden nærmest mulig den fristen du ønsker å søke til.