Publikasjoner

En oversikt over Fritt Ords publikasjoner, gitt ut alene eller i samarbeid med andre.

Nyheter

Janne Bjørgan presenterer Reuters Institute Digital Newsraport på Fritt Ord 23. august.

– Norske lesere styrer ikke unna nyheter om politikk

24. august 2023

Sammenliknet med mange andre land styrer norske lesere ikke unna nyheter om politikk. Det viser ny forskning presentert på seminar hos Fritt Ord. Tallene viser også at TikTok fosser frem som en nyhetskilde for nyhetsbrukere under 24 år.

Skjermbilde 2022 12 10 kl. 09.26.49

«Vær som vann, min venn» – Mai Vo vil skrive båtflyktningenes fortelling og gjøre norske vietnamesere mer synlige

9. desember 2022

– Norsk-vietnamesere er dessverre altfor usynlige i politikk og kulturliv. Vi har foretatt vår klassereise i stillhet, sier jurist Mai Vo. Selv har hun gått fra å være barnevernsbarn til å bli advokat. Nå vil hun skrive bok for å gjøre gruppen mer synlig.

23 juli 2011

Mediedekningen av 22. juliterroren er kartlagt fra 2011 til 2022

26. oktober 2022

For første gang er 11 års mediedekning av 22. juli-terroren systematisk analysert.
Nesten 500 000 avisartikler er publisert om den høyreekstreme terroraksjonen fra hendelsen til sommeren 2022.

Oslo launch presentation dnr 19

Hvor gode er mediene på tillit og representasjon?

17. juni 2021

Frokostmøte i Fritt Ords lokaler onsdag 23. juni 2021 kl. 9-11, gjennomført i samarbeid med Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ). Arrangemenet består av to deler.

Plikt og lyst

Ny rapport om ytringsfrihet i akademia

17. juni 2021

Rundt en av tre forskere i ny undersøkelse sier at de er redd for å redd for å bli oppfattet som en politisk aktør når de deltar i offentligheten som forsker eller fagperson.

Ungdommens ytringsfrihetsråd sosiale medier 16 9

Ja til flere unge stemmer i den offentlige debatten, fastslår rapporten til Ungdommens ytringsfrihetsråd

28. april 2021

Ungdommens ytringsfrihetsråd, bestående av 16 personer i alderen 16 til 26 år, har det siste året drøftet trender og utfordringer som møter ungdom og unge voksne i dagens ytringsklima. Konklusjonen er klar; rådet etterlyser mer opplæring i å debattere og bruke ytringsfriheten i praksis.

Monitor april 2021

Hvor går ytringsfrihetens grenser?

16. april 2021

Et klart flertall i befolkningen mener det bør være rom for offentlige ytringer som enkeltgrupper kan oppleve som krenkende, viser ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning.

Anno2020, v5   ny tittel

Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020

20. februar 2021

Rapporten Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020 trekker linjene til den forrige undersøkelsen i 2014 i lys av hendelser og utviklingstrekk på fire felt: litteratur, scenekunst, visuell kunst og film.

Retriveranalyse, rasisme

Rasismedebatt i norske medier

3. november 2020

En medieanalyse av rasisme i kjølvannet av drapet på George Floyd og fremveksten av Black Lives Matter-bevegelsen.

Frokostwebinar4

Medieundersøkelsen Digital News Report 2020: Flere betaler og lokalavisen er viktig

18. juni 2020

Torsdag 18. juni ble den internasjonale medieundersøkelsen «Digital News Report 2020» lansert på et frokostwebinar hos Fritt Ord.

Frilansundersøkelsen

Undersøkelse om mediefrilansernes vilkår

25. september 2019

Andelen frilansere øker i flere land, men det finnes lite forskningsbasert kunnskap om arbeidsvilkårene for journalister, fotografer og kritikere uten fast ansettelse. Sammen med NJ Frilans, Pressefotografenes Klubb og Kritikerlaget har Fritt Ord tatt initiativ til en undersøkelse som vil kartlegge utfordringene frilansere og midlertidige står overfor.

Kunstnerisk ytringsfrihet rapport

Ny rapport om kunstneres vurdering av ytringsfriheten

6. januar 2015

Hvordan oppfatter norske kunstnere sin kunstneriske ytringsfrihet? Hvilke muligheter og begrensninger opplever de i sitt arbeid?