Publikasjoner

Fritt Ords publikasjoner, gitt ut alene eller i samarbeid med andre.

Nyheter

Anno2020, v5   ny tittel

Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020

1. mars 2021

Rapporten Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020 trekker linjene til den forrige undersøkelsen i 2014 i lys av hendelser og utviklingstrekk på fire felt: litteratur, scenekunst, visuell kunst og film.

Retriveranalyse, rasisme

Rasismedebatt i norske medier

3. november 2020

En medieanalyse av rasisme i kjølvannet av drapet på George Floyd og fremveksten av Black Lives Matter-bevegelsen.

Frokostwebinar4

Medieundersøkelsen Digital News Report 2020: Flere betaler og lokalavisen er viktig

18. juni 2020

Torsdag 18. juni ble den internasjonale medieundersøkelsen «Digital News Report 2020» lansert på et frokostwebinar hos Fritt Ord.

Kunstnerisk ytringsfrihet rapport

Ny rapport om kunstneres vurdering av ytringsfriheten

6. januar 2015

Hvordan oppfatter norske kunstnere sin kunstneriske ytringsfrihet? Hvilke muligheter og begrensninger opplever de i sitt arbeid?

Wesselaas 1

Rapport om pressefrihetens kår i 2014

15. desember 2014

Delrapporten "Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem- og to tilbake?" (pdf) kan nå lastes ned fra Fritt Ords nettsider. I rapporten foretar Jon Wessel-Aas en gjennomgang av rettsutviklingen på noen sentrale felt når det gjelder vilkårene for publisistisk frihet og informasjonsfrihet i Norge, med vekt på perioden fra 1999 til 2014.

Hedda nf5

Uten sosiale medier hadde jeg ikke hatt den stemmen jeg har i dag

19. november 2014

Erfarne kvinnelige nettdebattanter sier man må være hardhudet og tåle ubehageligheter hvis man vil delta i debatter i sosiale medier. Noen kvinner blir over tid mer tilbakeholdne med ytringer de vet kan provosere, viser en fersk rapport som inngår i prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge.

Humaniora

Hva skal vi med humaniora?

21. mars 2014

21. mars 2014 ble Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge overrukket til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under et lanseringsseminar i Fritt Ords lokaler.

Norsk kvalitetsjournalistikk bilde

Journalistikk og demokrati

9. mai 2013

Som et bidrag til ordskiftet om den digitale medierevolusjonen nedsatte Fritt Ord høsten 2012 en arbeidsgruppe. Rapporten Journalistikk og demokrati. Hvor går mediene? Hva kan gjøres? ble lagt frem på Nordiske Mediedager i Bergen, 9. mai 2013.