Publikasjoner

En oversikt over Fritt Ords publikasjoner, gitt ut alene eller i samarbeid med andre.

Nyheter

Jo Straube

Norwegian Journal of Photography #6 lansert

16. oktober 2023

I mer enn to år har syv fotografer gått tett på dommedagsdrømmere, en glemt bestefar, fast fashion, Moria-flyktninger, transfamilier, nordnorske røtter og «det dypøkologiske fotografi». Torsdag 12. oktober ble sjette utgave av langtidsdokumentarene i Norwegian Journal of Photography presentert under filmfestivalen Mirage på Vega Scene.

Einar Tho (Haugesunds Avis), Eivind Ljøstad (Fædrelandsvennen), Karianne Solbrække (TV 2) og Tora Bakke Håndlykken (VG

De store mediene innrømmet sine feil i Baneheia-saken

10. oktober 2023

– Vi har sviktet, sa VG. – Domstolene er blitt pressens siste hellige ku, sa TV2. Det kom mange innrømmelser og beklagelser da rapporten om mediedekningen i Baneheia ble lagt frem på Pressens Hus tirsdag. Men også vilje til å lære av saken og se fremover.

Janne Bjørgan presenterer Reuters Institute Digital Newsraport på Fritt Ord 23. august.

Digital News Report 2023: – Norske lesere styrer ikke unna nyheter om politikk

24. august 2023

Sammenliknet med mange andre land styrer norske lesere ikke unna nyheter om politikk. Det viser ny forskning presentert på seminar hos Fritt Ord. Tallene viser også at TikTok fosser frem som en nyhetskilde for nyhetsbrukere under 24 år.

Skjermbilde 2022 10 27 kl. 13.56.22

Pressens 22. juli-dekning – Ble det for mange bilder av rosetog og for få bilder av døde ungdommer?

28. oktober 2022

– Kanskje ble det lettere å overse terroren når vi bare fikk bilder av rosetog i mediene og for få bilder av døde ungdommer fra Utøya. Det sa generalsekretær i Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø da hun kommenterte Retrievers nye rapport om 22. juli-dekningen. Redaktørstyrte norske medier har latt være å publisere de mest dramatiske fotografiene tatt på Utøya.

23 juli 2011

Mediedekningen av 22. juliterroren er kartlagt fra 2011 til 2022

26. oktober 2022

For første gang er 11 års mediedekning av 22. juli-terroren systematisk analysert.
Nesten 500 000 avisartikler er publisert om den høyreekstreme terroraksjonen fra hendelsen til sommeren 2022.

Reuters report

Digital News Report 2022: Høy tillit til norske medier

15. juni 2022

Fritt Ord-støttet forskningsrapport viser at nordmenn har høyere tillit til nyhetsnettsteder og er mer digitale i sin mediebruk enn i de fleste andre land.

Oslo launch presentation dnr 19

Hvor gode er mediene på tillit og representasjon?

17. juni 2021

Frokostmøte i Fritt Ords lokaler onsdag 23. juni 2021 kl. 9-11, gjennomført i samarbeid med Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ). Arrangemenet består av to deler.

Plikt og lyst

Ny rapport om ytringsfrihet i akademia

17. juni 2021

Rundt en av tre forskere i ny undersøkelse sier at de er redd for å redd for å bli oppfattet som en politisk aktør når de deltar i offentligheten som forsker eller fagperson.

Ungdommens ytringsfrihetsråd sosiale medier 16 9

Ja til flere unge stemmer i den offentlige debatten, fastslår rapporten til Ungdommens ytringsfrihetsråd

28. april 2021

Ungdommens ytringsfrihetsråd, bestående av 16 personer i alderen 16 til 26 år, har det siste året drøftet trender og utfordringer som møter ungdom og unge voksne i dagens ytringsklima. Konklusjonen er klar; rådet etterlyser mer opplæring i å debattere og bruke ytringsfriheten i praksis.

Monitor april 2021

Hvor går ytringsfrihetens grenser?

16. april 2021

Et klart flertall i befolkningen mener det bør være rom for offentlige ytringer som enkeltgrupper kan oppleve som krenkende, viser ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning.

Anno2020, v5   ny tittel

Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020

20. februar 2021

Rapporten Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020 trekker linjene til den forrige undersøkelsen i 2014 i lys av hendelser og utviklingstrekk på fire felt: litteratur, scenekunst, visuell kunst og film.

Retriveranalyse, rasisme

Rapportlansering: Rasismedebatt i norske medier

4. november 2020

En medieanalyse av rasisme i kjølvannet av drapet på George Floyd og fremveksten av Black Lives Matter-bevegelsen.