Fritt Ord-konkurransen for videregående skole

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en årlig konkurranse der elever inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Det formuleres eget tema hvert år, og deltakerens bidrag kan leveres i form av en tekst eller en medieproduksjon. Fritt Ord arrangerer lærerseminar og tilbyr skolebesøk og veiledning til deltakerne.

www.frittordkonkurransen.no

Om ytringsfrihet

Ytringsfriheten er en av våre fundamentale menneskerettigheter, fastslått i den norske Grunnloven § 100:

Ytringsfrihed bør finde Sted.
Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov. Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser. Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter. Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde. Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

Ytringsfriheten er også nedfelt som artikkel 19 i FNs Menneskerettighetserklæring:

«Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser».

Nyheter

010 status yrtingsfrihet 40091620070624

Utlysning: Bli med i Ungdommens ytringsfrihetsråd!

15. juni 2020

Er du mellom 16 og 26 år gammel og engasjert i saker som gjelder ytringsfrihet og samfunnsdebatt?

Fokonk2020 0

Tekster og filmer om krise og ytringsfrihet

31. mars 2020

Vinnerne i Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er kåret. Det kom inn 280 bidrag til konkurransen totalt.

71515461 2489656387936731 6348600870585761792 n

Krise, ytring og skrivelyst - faglig seminar fredag 1. november

1. november 2019

Hva med å tyvstarte på fagfornyelsens tverrfaglige emne «Demokrati og medborgerskap»? Fritt Ord og Landslaget for norskundervisning (LNU) inviterer til faglig seminar om KRISE, ytring og skrivelyst, fredag 1. november kl. 09.00-15.00, i Fritt Ords lokaler i Oslo.

Prisutdeling i Fritt Ord-konkurransen

7. juni 2019

Det er kåret fire vinnere i Fritt Ord-konkurransen for videregående skole, og fire bidrag har vunnet diplom.

Tegn cover

Fritt Ord-konkurransen: Tegningen som ytring

1. mars 2019

Tegningen som ytring kan være enkel eller komplisert, den kan være politisk eller kun til glede og underholdning. Den kan samle eller splitte. En tegning kan illustrere et øyeblikk eller by på en hel liten fortelling, oppdiktet eller dokumentarisk. Vi ønsker oss tekster, tegninger, tegneserier og medieproduksjoner som tar for seg tegningen som ytring.

Seminartromso

Lærerseminar: Visuell inspirasjon og faglig fordypning

7. februar 2019

Hvordan forske på og fordype seg i visuelle ytringer i fag som norsk, historie og samfunnsfag? Elevene lever i en visuell verden – kan vi bruke det visuelle mer aktivt i skolen? Velkommen til seminar for lærere i videregående skole.

Taarnet

Tårnet - filmvisning og panelsamtale

7. februar 2019

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole og Tenk.tv inviterer til visning av animasjonsfilmen Tårnet (2018) – og til samtale med filmskaperne Mats Grorud og Frode Søbstad.

Tom papir web

Lærerseminar: Tegningen som ytring

8. november 2018

Velkommen til seminar hos Fritt Ord, Uranienborgveien 2, torsdag 8. november 2018, kl. 09 – 15.

Kapittel

Teikneseriar mellom det politiske og det personlege

20. september 2018

Fritt Ord-konkurransen for vidaregåande skule lanserer årets tema, «teikninga som ytring», med eit arrangement på Kapittel-festivalen i Stavanger, torsdag 20. september kl. 18.

Fokonk18 kroppspress2

Prisutdeling i Fritt Ord-konkurransen for videregående skole

12. april 2018

Velkommen til prisutdeling for Fritt Ord-konkurransen for videregående skole, torsdag 12. april kl. 14 i Uranienborgveien 2. Vi legger opp til en høytidelig og hyggelig feiring med taler, servering og musikk ved elever fra musikklinjen på Foss videregående skole.

1217177

255 bidrag til Fritt Ord-konkurransen for videregående skole

6. mars 2018

1. mars var det frist for å levere bidrag til Fritt Ord-konkurransen for videregående skole. Temaet for årets konkurranse har vært «propaganda», og deltakerne har kunnet bidra med ulike typer sjangre: lyd-, video- og nettproduksjon, essay eller kronikk.

Fokonk 18

Propaganda: Fritt Ord-konkurransen for videregående skole

1. mars 2018

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en årlig konkurranse der elever inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Årets tema er propaganda. Skriv en tekst eller lag en medieproduksjon om propagandaens mange ansikter. Vær gjerne konkret og ta for deg forhold i lokalsamfunnet, i Norge eller i verden – i nåtid eller historien.